خانه -> بایگانی برچسب ها: English Learning Tips

بایگانی برچسب ها: English Learning Tips

ماه های میلادی و معنا و مفهوم آنها

Tips

ماه های میلادی و معنا و مفهوم آنها ماه های میلادی هر کدام دارای معانی خاصی هستند که بیشتر آن ها ریشه در نام های الهه های اسطوره های رومی دارند که در ادامه به اختصار به آن ها می پردازیم: January – ژانویه ماه اول سال که ژانویه است از نام الهه ی گشایش و آغاز (ژانوس) گرفته شده …

ادامه مطلب »

نکات یادگیری زبان انگلیسی (۹۶ تا ۱۰۰)

Grammar

در این پست چند مورد از نکات مهم یادگیری زبان انگلیسی (نکات ۹۶ تا ۱۰۰) را از سری مجموعه نکات یادگیری زبان انگیسی خدمت شما تقدیم می کنیم: …………………………………………………… English Learning Tips #96 نکته نود و ششم یادگیری زبان: Explore the different ways you can say the same thing in English. This makes your English more interesting to the listener. For …

ادامه مطلب »

How to speak English without taking classes 11

Tips

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی بدون نیاز به کلاس رفتن، در این پست آخرین مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد: ۲۹- Speak lower not higher. Studies show that human can command attention and demonstrate authority with a deeper vocal tone, especially men. This is …

ادامه مطلب »

How to speak English without taking classes 10

Tips

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی بدون نیاز به کلاس رفتن، در این پست بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد: ۲۴- Learn about places of articulation. The articulators are the parts of the mouth we use to turn sound into speech. They can be …

ادامه مطلب »

How to speak English without taking classes 9

Tips

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی بدون نیاز به کلاس رفتن، در این پست بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد: ۲۰- Use a mirror and / or a sheet of paper for identifying aspirated and non-aspirated sounds. Aspirated sounds are those with a short …

ادامه مطلب »

نکات یادگیری زبان انگلیسی (۹۱ تا ۹۵)

Grammar

در این پست چند مورد از نکات مهم یادگیری زبان انگلیسی (نکات ۹۱ تا ۹۶) را از سری مجموعه نکات یادگیری زبان انگیسی خدمت شما تقدیم می کنیم: …………………………………………………… English Learning Tips #91 نکته نود و یکم یادگیری زبان: Take an English course in an English speaking country. دوره های آموزش زبان انگلیسی را در یک کشور انگلیسی زبان بگذرانید. …………………………………………………… …

ادامه مطلب »

How to speak English without taking classes 8

Tips

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی در این پست، بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد: ۱۷- Learn about typical pronunciation problems in your first language. Japanese learners find it difficult to identify and produce ‘r‘ and ‘l‘ sounds; Spanish don’t distinguish between ‘b‘ and …

ادامه مطلب »

How to speak English without taking classes 7

Tips

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی در این پست، بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد: ۱۴– Practice telling stories and using narrative tenses. One of the reasons which cause bringing humans this world to tell stories. We use the past simple, past continuous and …

ادامه مطلب »

How to speak English without taking classes 6

Tips

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی در این پست، بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد: ۱۲- Replace regular verbs with phrasal verbs. Many learners of English don’t understand why native speakers use so many phrasal verbs where there are normal verbs (usually with Latin …

ادامه مطلب »

How to speak English without taking classes 5

Tips

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی در این پست، بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد: ۱۰- Identify fixed and semi-fixed phrases and practice them. Fixed phrases usually contain between 3 and 7 words and include items like: To be honest In a moment On …

ادامه مطلب »