Home -> Grammar -> افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی ۲

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی ۲

افعال عبارتی - Phrasal Verbs
افعال عبارتی – Phrasal Verbs

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی

افعال عبارتی (Phrasal verbs) در زبان انگلیسی افعالی هستند که از ترکیب و اضافه شدن یک یا چند حرف اضافه به فعل  ساخته می شوند. نتیجه ترکیب این افعال با حروف اضافه یک عبارت فعلی با معنایی کاملا متفاوت می باشد. برای مثال فعل عبارتی “take off” که به معنای “پرواز کردن هواپیما” و “جهش کردن” می باشد هیچ ارتباط معنایی  نه با ” take” و نه با ” off” ندارد و باید دقیقا به عنوان یک فعل جدید آن را در نظر گرفت.

 

افعال عبارتی یا phrasal verbs را از نظر نوع ترکیب بخش های مختلف آن با همدیگر به دو دسته جداشدنی و جدا نشدنی تقسیم می کنند.

در افعال عبارتی یا افعال چند کلمه ای جدا شدنی کلمات اضافه شده به فعل را می توان از هم جدا کرد، در حالی که در افعال عبارتی یا افعال چند کلمه ای جدا نشدنی کلمات اضافه شده به فعل را نمی توان از هم جدا کرد و ترکیب فعلی آن به صورت ثابت در کنار هم استفاده می شوند.

ادامه این مطلب به زودی آماده و به روز رسانی خواهد شد …

……………………………………………………………………………………………………

برای دیدن پست های مربوط به نکات مهم یادگیری زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به نکات آموزشی زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*