اصطلاح “آرام گرفتن” در زبان انگلیسی

آرام بگیر – Hold your horses – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
آرام بگیر – Hold your horses – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #175

اصطلاح ۱۷۵:

عجله نکن

آرام بگیر

Hold your horses

در زبان فارسی برای عبارت  ” آرام گرفتن” معانی زیر را می توان برشمرد:

عجله نکردن

استراحت کردن

استقرار

ساکن شدن

تسکین یافتن

از جنبش بازایستادن

مستریح گشتن

آرامش یافتن

قرار گرفتن

Hold your horses
Hold your horses

اما در زبان انگلیسی این عبارت را به صورت یک اصطلاح بیان می کنند، و دو اصطلاح با معنا و مفهوم یکسان برای آن استفاده می شود که عبارتند از:

معنا و مفهوم واقعی معنای ظاهری و تحت اللفظی English Idiom
نگه داشتن

ایستادن

صبر کردن

اسب هات رو نگه دار

سیب زمینی ات رو نگه دار

 

Hold your horses

Hold your tater

 

 

این عبارت اصطلاحی به لحاظ تاریخی به دوران اسب سواری یا استفاده از اسب به عنوان وسیله نقلیه مربوط می شود. تعدادی از توضیحات ثابت نشده برای ریشه های این عبارت ارائه شده که به کاربرد آن در یونان باستان برمی گردد. اصل و ریشه این عبارت در ایالات متحده آمریکا به دهه ۱۸۰۰ بر می گردد. این اصطلاح در اصل از اسلنگ آمریکایی ” hold your hosses ” گرفته شده که در آن از واژه ” hoss” به جای ” horse” به معنی اسب استفاده می شد و در سال ۱۹۳۹ به صورت فعلی در آمده است.

این یک عبارت رایج است که برای کم کردن سرعت یا توقف کسی که عجله دارد و برای لحظه ای کوتاه استفاده می شود و به شخصی اشاره دارد که در حال راندن اسب و یا کالسکه ای است که به وسیله چند اسب کشیده می شود. “نگه داشتن” اسب ها به معنی توقف آنها و منتظر بودن می باشد. همچنین این اصطلاح زمانی برای متوقف کردن کسی استفاده می شود که بخواهیم نظر و تصمیم او را در مورد چیزی عوض کنیم.

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح به توضیحات بکار رفته برای این اصطلاح در دیکشنری های معتبر و نیز چند مثال مرتبط توجه کنید:

Hold your horses:

Wait and be patient, hold on, wait a minute

صبر کنید و صبور باشید، منتظر بمانید، یک دقیقه صبر کنید

Wait -Be patient – Hold on

صبر کن – صبور باش – منتظر باش

It is used for telling someone who is getting ahead of themselves to stop and consider their action or decision.

این عبارت برای گفتن به کسی استفاده می شود که جلوتر از بقیه در حال حرکت است و برای اینکه بخواهیم حرکت، نظر، و یا تصمیم او را برای انجام و یا ادامه دادن کاری متوقف کنیم.

مثال:

You should hold your horses to find the best solution.

باید آروم بگیری تا بتونیم بهترین راه حلو پیدا کنیم.

Just hold your horses, Mike! Let’s talk about it for 5 minutes.

صبر کن مایک! بزار در موردش ۵ دقیقه صحبت کنیم.

Hold your tater, where do you want to go?

صبر کن (ببینم)، کجا می خوای بری؟

Hold your horses! Wear warm clothes before you walk out into the park in this cold weather.

صبر کن! قبل از رفتن به پارک در این آب و هوای سرد، لباس های گرم بپوش.

Hold your horses! We have not won the game yet, so there is no need to start celebrating so soon.

صبر کن! ما هنوز این بازی را نبرده ایم، بنابراین نیازی به شروع جشن به این زودی نیست.

Would you please hold your horses? Let’s talk about that first before we conclude anything.

میشه لطفا صبر کنی! بیایید اول در مورد آن صحبت کنیم قبل از اینکه چیزی را نتیجه گیری کنیم.

We haven’t graduated yet. Hold your horses till we finish this course too.

ما هنوز فارغ التحصیل نشده ایم صبر کن! تا این دوره را نیز تمام کنیم.

Hold your horses! I have never been in your team to play with your players.

صبر کن! من هرگز در تیم شما نبوده ام و با بازیکنان شما بازی نکرده ام.

Just hold your horses till we have an official interview with the president, then you can let the news out.

فقط صبر کن! بزار قبلش یک مصاحبه رسمی با رئیس جمهور داشته باشیم، بعدش می تونید خبرو پخش کنید.

Ted: Let’s go! Let’s go!

Margaret: Hold your horses!

تد: بیا بریم! بزن بریم!

مارگارت: وایستا

نکته:

عبارت های دیگری هم به همان معنی در زبان انگلیسی وجود دارد که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

  • Wait and be patient
  • Be patient
  • Keep your shirt on
  • Hold everything
  • Hold your water
  • Hold up
  • Mark time

 

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

 

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی