English for Kids

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی های زبانی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که از همان روزهای اول زندگی، آن را یاد می گیرند. در اینجا به ذکر روش هایی می پردازیم تا فرایند یادگیری زبان انگلیسی کودک را تسهیل کمک کنیم اولین راه ارتباطی کودکان گریه و جیغ …

Read More »

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش زبان انگلیسی می باشد. این مجموعه کتاب آموزشی از طرف انتشارات پیرسون (Pearson) و برای کودکان 3 تا 6 سال طراحی شده اگرچه کودکان تا سنین 8 سال هم می توانند از آن استفاده کنند. این مجموعه آموزشی در کنار آموزش زبان انگلیسی به کودکان …

Read More »

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این حروف الفبا هم برای نوشتن و هم برای خواندن کلمات و جملات در زبان انگلیسی بسیار اساسی هستند. در این مقاله به بررسی حروف الفبای زبان انگلیسی و نحوه نوشتن آنها می‌پردازیم. حروف الفبای زبان انگلیسی شامل 26 حرف می باشد که به ترتیب از …

Read More »

داستان کوتاه خرگوش و موش – The Rabbit and the Mouse

داستان کوتاه خرگوش و موش – The Rabbit and the Mouse

Short story; The Rabbit and the Mouse Short Story # 4 Once upon a time, there was a rabbit. He lived on a beautiful, green meadow. Around the meadow, there was a big wood. The rabbit read a book in the meadow because he was keen on books. He was the only rabbit around who could read. He had practiced …

Read More »

درس 2 – کتاب Let’s Begin 1 – Ee

درس 2 – کتاب Let’s Begin 1 – Ee

در درس قبلی از کتاب ” Let’s Begin 1″ که به حرف اول از حروف زبان انگلیسی (یعنی حرف Aa ) اختصاص داشت  با این حرف و نحوه نوشتن آن آشنا شدیم. مثال هایی هم از کلماتی که با این حرف شروع می شوند دیدیم و نحوه نوشتن و خواندن آنها را  یاد گرفتیم. حال در اینجا به درس 2 …

Read More »

Lesson 3 – Let’s Begin 1- Ii

Lesson 3 – Let’s Begin 1- Ii

Lesson 3 of Let’s Begin 1; Ii from Let’s Go English book series.   We learned about the letter “Aa” and the letter “Ee” in the previous lessons from the book “Let’s Begin 1”. We also learned their names and the way to write them. There were some examples of words that start with these letters and learned how to write …

Read More »

درس 3 – کتاب Let’s Begin 1 – Ii

درس 3 – کتاب Let’s Begin 1 – Ii

در درس های قبلی از کتاب ” Let’s Begin 1″ با حرف Aa و حرف Ee آشنا شدیم. نام آنها را یاد گرفتیم و با نحوه نوشتن آن نیز آشنا شدیم. مثال هایی هم از کلماتی که با این حروف شروع می شوند دیدیم و نحوه نوشتن و خواندن آنها را یاد گرفتیم. در این درس به حرف Ii می …

Read More »

Lesson 2 – Let’s Begin 1- Ee

Lesson 2 – Let’s Begin 1- Ee

Lesson 2 of Let’s Begin 1; Ee from Let’s Go English book series.   We learned about the first letter in the English alphabet and the way to write it, in the previous lesson from the book “Let’s Begin 1”. It was related to the first letter of the English language, the letter “Aa”. We also saw examples of some words …

Read More »

مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی Let’s Go

مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی Let’s Go

مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی Let’s Go یکی از بهتر منابع آموزشی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان می باشد. ای مجموعه که شامل 8 کتاب می باشند و توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده، جزو مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی می باشد که برای زبان آموزان غیر انگلیسی زبان تهیه شده است. این سری کتاب های …

Read More »

Lesson 1 – Let’s Begin 1; Aa

Lesson 1 – Let’s Begin 1; Aa

Lesson 1 – Let’s Begin 1; Aa This is the first lesson of the book Let’s Begin 1 from the “Let’s Go” English book series which was published by Oxford University Press. The “Let’s Go” English books are great for non-English speaker children aged 6 to 14 to learn English.  This book which is the first book of the LG …

Read More »
آموزش مکالمه زبـان انگلیســی