بازنویسی متن یا Paraphrasing در زبان انگلیسی ۳

بازنویسی - Paraphrasing
بازنویسی – Paraphrasing

در پست قبلی (که می توانید از اینجا آن را بخوانید) مربوط به این مقاله به تعریف بازنویسی (Paraphrasing)، لزوم یادگیری آن، و دو روش از انواع روش های انجام این کار پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به تفصیل در مورد دو روش دیگر این کار بحث کنیم.

همانطور که در عکس فوق مشاهده می کنید بازنویسی (Paraphrasing)  به معنی چهار کار فوق می باشد:

P: Put the text in your own words.

A: Avoid copying the text.

R: Rearrange similar text.

A: Ask yourself if you included all the important points.

P: متن را با کلمات خود قرار دهید.

A: از کپی کردن متن اجتناب کنید.

R: متن مشابه را دوباره مرتب کنید

A: از خودتان بپرسید که آیا تمام نکات مهم را شامل شده است.

 

۳- روش سوم: تغییر فرم کلمه

کلمات دارای انواع مختلفی هستند؛ مانند اسم، فعل، صفت، قید و غیره. تغییر حالت دستوری و گرامری کلمه در جمله هم می تواند به عنوان روشی برای بازآفرینی متن و بازنویسی (Paraphrasing) تلقی گردد. فراموش نکنید که هدف تنها تغییر حالت دستوری و گرامری کلمات نیست، بلکه ساختار گرامری کلی جمله هم باید منطقی و درست باشد، یعنی کلمات اطراف بخش تغییر یافته نیز باید به نحوی تغییر کنند که جمله ساختار گرامری و معنای کلی درستی داشته باشد. به مثال زیر توجه کنید:

سؤال

Longer life spans and improvements in the health of older people suggest that people over the age of sixty-five can continue to live full and active lives.

حالت بازآفرینی شده

Longer life spans and improvements on the health of older people are suggesting that people over the age of sixty-five can continue living fulland active lived.

این پست به زودی کامل و به روز رسانی خواهد شد ….

برای دیدن پست قبلی مربوط به این مقاله اینجا را کلیک کنید.

………………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مرتبط با نگارش در زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به نکات آموزشی زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*