اشتباهات رایج ۱۷ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “تقسیم کردن به چند بخش” در زبان انگلیسی را به صورت

Divide into

نشان می دهیم و نه به صورت:

Divide in

بنابراین:

تقسیم کردن به چند بخش … : 

 Divide in

✓   Divide into

مثال:

I divided the cake in four parts.

✓   I divided the cake into four parts..

من کیک را به چهار بخش تقسیم کردم.

نکته:

اگر تقسیم کردن به مفهوم نصف کردن باشد، از حرف اضافه in استفاده می کنیم. مثال:

Paul divided the apple in half (or in two).

پل سیب را به دو نصف تقسیم کرد.

………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “تردید نداشتن درباره چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

No doubt of

یا

No doubt about

نشان می دهیم و نه به صورت:

No doubt for

بنابراین:

تردید نداشتن درباره … : 

No doubt for

✓  No doubt of

✓   No doubt about

مثال:

I’ve no doubt for his ability.

I’ve no doubt of (about) his ability.

من هیچ شکی به توانایی اش ندارم.

نکته:

همراه با صفت doubtful حرف اضافه of استفاده می شود:

I’m doubtful of his ability to pass.

………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “در لباس خاصی ظاهر شدن” یا “لباس خاصی را پوشیدن” در زبان انگلیسی را به صورت

Dressed in

نشان می دهیم و نه به صورت:

Dressed with

بنابراین:

“در لباس خاصی ظاهر شدن” یا “لباس خاصی را پوشیدن” : 

Dressed with

✓  Dressed in

مثال:

The woman was dressed with black.

✓  The woman was dressed in black.

خانم لباس مشکی پوشیده بود / خانم در لباش سیاه ظاهر شد.

نکته:

جمله فوق را به شکل زیر نیز می توان بیان کرد:

The woman was in black.

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*