اشتباهات رایج ۱۴ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “شامل چیزی بودن” در زبان انگلیسی را به صورت

Consist of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Consist from

بنابراین:

شامل بودن : 

 ✓ Consist of

Consist from

مثال:

A year consists from twelve months.

✓ A year consists of twelve months.

یک سال شامل دوازده ماه است.

نکته:

دقت کنید که از فعل Consist به شکل مجهول استفاده نکنید.

…………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “پوشیده شدن با …” در زبان انگلیسی را به صورت

Covered with

و یا

Covered in

نشان می دهیم و نه به صورت:

Covered by

بنابراین:

پوشیده شدن با … : 

 ✓ Covered with

 ✓ Covered in

Covered by

مثال:

 The mountains are covered by snow.

 ✓ The mountains are covered with snow.

✓ The mountains are covered in snow.

کوه ها پوشیده از برف هستند.

…………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “بهبودى یافتن از چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

Cure of   ✓

نشان می دهیم و نه به صورت

Cure from

بنابراین:

بهبودى یافتن از … : 

   ✓ Cure of

Cure from

مثال:

The man was cured from his illness.

 ✓  The man was cured of his illness.

مرد از بیماری اش نجات (بهبودی) یافت.

نکته:

دقت کنید که در مثال فوق cure در نقش فعلی دارد، ولی اگر در نقش اسم ظاهر گردد می تواند حرف اضافه for با آن استفاده شود. مثال:

  There is no cure for that disease.

هیچ درمانی برای آن بیماری وجود ندارد.

…………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*