اشتباهات رایج ۲۴ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی یکی از عبارت های کاربردی برای دادن آدرس و نشانی جایی استفاده از عبارت “Opposite ” و یا “in front of” است که البته در اینجا عبارت “Opposite ” بیشتر مد نظر ما می باشد. این عبارت به همراه حرف اضافه استفاده می شود و حرف اضافه صحیحی که به همراه آن می آید “to” است و نه “from”.

در واقع معادل عبارت “مقابل چیزی ” یا “روبروی چیزی ” را در زبان انگلیسی به صورت

Opposite to

نشان می دهیم و نه به صورت:

Opposite from

بنابراین:

مقابل یا روبروی …

Opposite from

✓ Opposite to

مثال:

Their house is opposite from ours.

✓  Their house is opposite to ours.

خانه آنها در مقابل (روبروی) خانه ما است.

نکته:

جمله فوق بدون حرف اضافه و بصورت زیر نیز صحیح است.

Their house is opposite ours.

خانه آنها در مقابل (روبروی) خانه ما است.

 

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی برای فعل “رد شدن” از لغت “pass” استفاده می شود اما به همراه آن از حرف اضافه هم استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “by” است و نه “from”. از این رو عبارت “رد شدن از کنار چیزی” را به صورت

Pass by

نشان می دهیم و نه به صورت:

Pass from

بنابراین:

رد شدن از کنار …

Pass from a place

✓ Pass by a place

مثال:

Will you pass from the post-office?

Will you pass by the post-office?

نکته:

جمله فوق بدون حرف اضافه و بصورت زیر نیز صحیح است.

Will you pass the post-office?

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

 

در زبان انگلیسی برای فعل “بازی کردن” از لغت “play” استفاده می شود اما به همراه آن از حرف اضافه هم استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “for” است و نه “with”. از این رو عبارت “بازی کردن برای تیم فلانی را به صورت

Play for a team

نشان می دهیم و نه به صورت:

Play with a team

بنابراین:

بازی کردن برای تیم …

Play with a team

✓ Play for a team

مثال:

Messi plays with FC Barcelona.

Messi plays for FC Barcelona.

مسی برای تیم فوتبال بارسلونا بازی می کند.

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی