اصطلاح “متواضع بودن” در زبان انگلیسی

متواضع بودن – Get off your high horse – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
متواضع بودن – Get off your high horse – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #166

اصطلاح ۱۶۶:

متواضع بودن

Get off your high horse

 متواضع بودن یکی از صفات نیک و پسندیده انسان در اجتماع می باشد. اصطلاح “ متواضع بودن ” در زبان فارسی به این معنی است که انسان در هر موقعیت و شرایطی قرار داشته باشد در برابر مردم خوشرو و خوش رفتار و فروتن باشد. در فرهنگ لغات فارسی برای عبارت تواضع این معانی آمده است:

افتادگی، خاکساری، خشوع، خضوع، خفض جناح، شکسته نفسی، فروتنی، نرم خویی، فروتنی کردن، خاشع بودن، خاضع بودن

متضاد مفهوم تواضع، عبارت است از تکبر و بزرگ نمایی و فخرفروشی، که از صفات منفی انسانی می باشند. در زبان فارسی برای بیان مفهوم متواضع بودن، از اصطلاح “از اسب نخوت و تکبر پیاده شدن”  استفاده می شود. (نخوت به معنی غرور، تکبر و خودبینی است). در زبان انگلیسی نیز همانند زبان فارسی برای بیان مفهموم تواضع دقیقا از چنین عبارتی برای بیان این اصطلاح استفاده می شود.

در زبان انگلیسی از عبارت اصطلاحی ” To get off your high horse” برای بیان مفهوم متواضع بودن و یا همان ” از اسب نخوت و تکبر پیاده شدن ” استفاده می شود که در آن “high horse” همان مفهوم اسب نخوت و تکبر در زبان فارسی را دارد.  برای روشن شدن بیشتر مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی، معنی و توضیحات بکار رفته برای آن را از چند فرهنگ لغت (دیکشنری) معتبر به همراه چند مثال مرتبط بررسی می کنیم:

To come / get (down) off high horse:

To be humble; to stop acting as if you are better or more intelligent than other people.

فروتن بودن، جوری رفتار و برخورد کردن که انگار نمی خواهید خود را بهتر یا هوشمندتر از دیگران نشان دهید.

To become humble; to be less haughty

متواضع و فروتن بودن، کمتر مغرور بودن

Cambridge: to stop talking as if you were better or more clever than other people.

به نحوی صحبت نکردن از اینکه شما خود را بهتر یا باهوشتر از دیگران بدانید.

Collins Dictionary: Suggesting to stop behaving in a superior manner

پیشنهاد توقف رفتار مغرورانه

Urban Dictionary: When someone at work thinks they are better than anyone else and tries to slam someone for following the rules.

وقتی کسی در محل کار فکر می کند بهتر از هر کس دیگری است و تلاش می کند که کسی را برای پیروی از قوانین بکشد.

مثال:

Would you get off your high horse and talk to me?

میشه ی کم متواضع باشی و باهام حرف بزنی.

Get off your high horse, Sally. I’m sick of these kind of things.

از اون اسب نخوت و تکبر پیاده شو (متواضع باش). من از این کاها حالم به هم میخوره.

It’s time you came down off your high horse and admitted you were wrong.

وقتشه که از اسب نخوت و تکبر پیاده بشی (متواضع باشی). و اعتراف کن که اشتباه کردی.

Would you get off your high horse and talk to me?

میشه لطفا از اسب نخوت و تکبر پیاده بشی (متواضع باشی) و با من صحبت کنی؟

…………………………………………………………………………………………………

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی