Happy Birthday – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۴)

درس چهارم مکالمه ویدویی Life Time
درس چهارم مکالمه ویدویی Life Time

قسمت چهارم مکالمه ویدیویی – Happy Birthday (تولد مبارک)

در قسمت های قبلی از مکالمه ویدیویی از سری Life time، دیدیم که جولیا چگونه کار جدید خود را در Apex TV شروع کرد، این قسمت که به نام Happy Birthday (تولد مبارک) می باشد به مراسم تولد یکی از شخصیت های داستان و اتفاقاتی که در ادادمه آن رخ می دهد خواهد پرداخت. در این قسمت ماجراهای جالب موجود در محیط کاری جدید جولیا و بخصوص ماجرای مراسم جشن را خواهید دید که متن مکالمه آن به همراه ترجمه فارسی در پائین تقدیم شما می گردد. پیشنهاد ما این است که این ویدیو رو چندین بار ببینید تا تلفظ ها، و کلمات به کار رفته در آن به طور کامل در ذهن شما جا بیافتد.

مکالمه ویدئویی زبان انگلیسی با زیرنویس انگلیسی و ترجمه فارسی

English Video Conversation with English Subtitle

آموزش زبان انگلیسی به کمک فیلم

فیلمی آموزشی از Lifetime و مجموعه ویدیوهای Oxford English Learning

قسمت قبلی (قسمت ۳) این مکالمه را در اینجا ببینید.

قسمت بعدی (قسمت ۵) این مکالمه را در اینجا ببینید.

Happy Birthday

تولد مبارک

متن دیالوگ و زیرنویس قسمت چهارم به همراه ترجمه آن:

Morning Tim

صبح بخیر  تیم

Morning Ted

صبح بخیر  تد

Oh dear you look tired.

آه عزیزم خسته به نظر میای.

What time were you up this morning.

امروز صبح چه ساعتی بیدار شدی؟

About 4 o’clock. There was an accident at the station.

حدودا ساعت ۴٫ در ایستگاه (قطار) یک تصادف روی داده بود.

There weren’t any trains for 5 hours.

برای ۵ ساعت هیچ قطاری وجود نداشت.

Terrible.

چه وحشتناک

Oh, hi Rebecca.

اه، سلام ربکا.

Hi. Thanks Ted. What’s the date today, Tim?

سلام. تشکر تد. تیم امروز تاریخ چنده؟

What?

چی؟

Today’s date. What is it?

تاریخ امروز. چنده؟

Eh, it’s the 4th of October.

آه، امروز ۴ اکتبر است.

And what do you know about the 4th of October.

و چه چیزی در مورد ۴ اکتبر می دانی.

It’s the day after the third of October.

امروز روز پس از سوم اکتبر است.

Try again, Tim. Think of your girlfriend.

دوباره سعی کن تیم. به دوست دخترت فکر کن.

Oh no, It’s Ellie’s birthday.

اوه نه، امروز تولد الیه.

But I haven’t got her a card or a present or anything. Excuse me!

اما من کارت یا کادویی چیزی ندارم. ببخشید!

Oh, sorry!

آه، ببخشید.

Good afternoon, Julia.

بعد از ظهر به خیر جولیا.

I know. I’m sorry. The trains were all late.

میدونم. معذرت میخوام. قطارها همه تاخیر داشتند.

There was an accident at the station.

در ایستگاه (قطار) یک تصادف روی داده بود.

Is Martha annoyed?

مارتا ناراحت شده است؟

Well, she isn’t pleased. This is the second time this week.

خب خوشحالم نیست. این بار دومته تو این هفته.

Yes, but it wasn’t my fault today.

بله، اما امروز تقصیر من نبود.

And you were late last Thursday, too.

و شما هم ۵شنبه گذشته تاخیر داشتید.

Well, that’s it. I must find a flat in town.

خوب، کاریه که شده. باید یک آپارتمان در (مرکز) شهر پیدا کنم.

Are there any places there?

جایی پیدا کردی؟

No, there aren’t.

نه، هیچی.

What about this?

این چی؟

۲nd floor flat, bedroom, living room, small kitchen and bathroom / WC.

آپارتمان طبقه دوم، اتاق خواب، اتاق نشیمن، آشپزخانه کوچک و حمام / وان حمام.

Yes, but it is £ ۶۰۰ a month. I can’t afford it.

بله، اما ۶۰۰ پوند در ماه است. من نمی توانم آن را بپردازم.

No, I suppose not. You could try an agency.

نه، فکر نمی کنم (که بتونی) می تونی آژانس (املاک) رو امتحان کنی (و اونجا دنبال خونه بگردی)

I haven’t got time.

وقت ندارم.

Ask Martha for some time off this afternoon.

امروز بعد از ظهر از مارتا یه کم مرخصی بگیر (off به معنی بیکاری و مرخصیه)

Oh come on Rebecca. I was late this morning, remember.

اوه ربکا بیخیال. یادت نیست من امروز صبح دیر اومدم.

Well, try it.

خب امتحانش کن (به امتحانش می ارزه).

Martha’s got a teleconference with Fredrick all afternoon.

مارتا تمام امروز بعد از ظهر را با فردریک کنفرانس از راه دور داره.

A teleconference?

کنفرانس از راه دور؟

Yes. Fredrick’s in Tokyo.

بله فردریک در توکیو است.

Oh, so Martha doesn’t need me.

آه، پس مارتا نیازی به من ندارد.

So let me see, there’s a room and the kitchen, and the bathroom, and the toilet are in the hall.

اجازه بدید ببینم، یک اتاق و آشپزخانه داره، و حمام و توالت در راهرو هستند.

Yes that’s right. You share them with the people upstairs. They’re very nice people.

بله درسته. اونا با مردم طبقه بالا مشترک هستند. اونا افراد خیلی خوبی هستن.

And how much is it Mr. Jackson?

و آقای جکسون (هزینه ش) چنده؟

It’s only £ ۶۵ a week.

فقط ۶۵ پوند در هفته.

So are you interested?

علاقه مندید؟ (خوشتون اومد)؟

Yes, definitely.

بله البته.

The people upstairs.

اهالی طبقه بالا

Uh, yes.

اوه، بله

Reception.

پذیرش

Any luck?

هیچ شانس (و موفقیتی) داشتی؟

No, there isn’t anything. Everything’s too far away, too expensive, too noisy, or just grotty.

نه، هیچی نیست. همه (مواردی که پیدا کردم) یا خیلی دوره، یا خیلی گرانه، یا خیلی پر سر و صدا، و یا خیلی کثیف و نامناسبه.

Never mind. Look. Come to my place for a drink. It’s a sort of surprise for Ellie’s birthday.

بیخیال. ببین. بیا خونه من برا یه نوشیدنی.یه جورایی باعث سورپریز (تعجب) در تولد الی میشه.

OK.

باشه.

Back in minute.

تا یه دقیقه دیگه برمی گردم (الان میام)

This is a nice place Rebecca.

این جای خوبیه ربکا.

Yes, I like it. This is Ellie’s room. We’ve got this living room, a kitchen and the bathroom is down the hall. Next to my bedroom.

بله دوسش دارم. این اتاق الیه. ما این اتاق نشیمن، یه آشپزخانه و حمام را پائین راهرو داریم. درست کنار اتاق خواب من

Where do you live Gary?

گری کجا زندگی میکنی؟

I’ve got a flat just around the corner.

من درست همین اطراف یه آپارتمان دارم.

Gary’s got a lovely place.

گری یک جای دوست داشتنی داره.

It’s on the top floor and it’s got a great view.

او (گری) خونه ش در بالاترین طبقه است و یک دید عالی دارد.

Tea, everyone.

همگی (بیاید) چای (آماده س).

There is a message on your answerphone.

یه پیام رو پیغامگیر تلفنت هست.

Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ellie. Happy birthday to you. See you later. Love you. Bye.

تولدت مبارک ، تولدت مبارک، تولدت مبارک الی عزیز. تولدت مبارک. بعدا میبینمت. دوستت دارم. خداحافظ.

Love you. Bye. You old romantic.

دوستت دارم. خداحافظ. عاشق قدیمی.

Well, I think it’s very sweet Tim.

خب، من فکر می کنم که تیم بسیار شیرین و دوست داشتنی است.

Hi Rebecca, it’s me…

سلام ربکا، این من هستم …

Shhh, everybody. It’s Ellie.

ش ش ش … همه (ساکت باشید). این الی است.

Hi Rebecca. It’s me Ellie. This is just to say goodbye. I’m really sorry about this, but I’ve got a job in a hotel in San Francisco and so …. Well …. Er …. The rent for this month is on the dressing table in my room. There is a letter for Tim too. Can you give it to him, please? So ….er… that’s it. Bye. Take care.

سلام ربکا. منم الی. فقط میخواستم ازت خداحافظی کنم. من در مورد این واقعا متاسفم، اما من در یک هتل در سانفرانسیسکو کار گرفتم (پیدا کردم) و پس… خب …. اه … اجاره (خانه) این ماه روی میز توالت اتاق من است. یه نامه هم برای تیم گذاشتم. میشه لطفا بهش بدی؟…. پس … همین …. خداحافظ. مراقب خودت باش.

Oh, dear poor Tim.

تیم عزیز بیچاره.

Well, it was very strange. I mean she wasn’t here last night, and then she wasn’t here this morning and ….

خب، خیلی عجیب بود. منظورم اینه که او دیشب اینجا نبود، و بعدش هم امروز صبح هم اینجا نبود و …

Look on the bright side. You need a flat mate now. Julia needs a room, so….

نیمه پر لیوان رو ببین (خوش بین باش). تو الان به یک هم خانه نیاز داری. جولیا هم یک اتاق نیاز داره د، پس …

Gary!

گری !

It’s all right Julia. Gary’s right. The room is yours, if you want it.

باشه جولیا. حق با گری هستش. اگه بخوای این اتاق متعلق به تو است.

What really!?

چی واقعا!؟

Yes, really.

آره واقعا.

Oh, thank you. That’s great. It’s wonderful! Oh Tim, I’m sorry.

اوه، ممنون. عالیه. فوق العاده است. اه تیم معذرت میخوام.

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۵٫۲۱ مگابایت از آپارات

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۹٫۷۷ مگابایت از آپارات

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت عالی (۳۶۰P) و با حجم ۱۸ مگابایت از آپارات

زمان ویدیو: ۰۰:۰۶:۴۴

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی