اصطلاح “‌آدم قحطی نیست” در زبان انگلیسی

اصطلاح مورد بحث ما در این پست که می خواهیم به بررسی آن بپردازیم، اصطلاح “‌آدم قحطی نیست” می باشد که معادل آن در زبان انگلیسی اصطلاح “The sea is full of other fish” و یا “There are plenty of fish in the sea” است که در پائین با ذکر چند مثال به توضیح آن می پردازیم:

 آدم قحطی نیست – The sea is full of other fish – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
آدم قحطی نیست – The sea is full of other fish – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #193

اصطلاح ۱۹۳:

آدم قحطی نیست – آدم که قحط نیست

The sea is full of other fish

There are plenty more fish in the sea

There are plenty of fish in the sea

There are other (good) fish in the sea

 در زبان فارسی زمانی از اصطلاح “آدم قحطی نیست” استفاده می شود که بخواهیم کسی را به دلیلی مورد انتقاد قرار بدهیم، مثلا بخواهیم ناراحتی و یا انتقاد خود را به کسی نسبت به ایجاد رابطه دوستانه و معاشرت با شخص خاص دیگری اعلام کنیم. یا مثلا بخواهیم نارضایتی خود را به کسی به دلیل معامله با شخص خاصی مورد انتقاد قرار دهیم. غیر از این اگر بخواهیم از کسی دلجویی کنیم و یا با کسی همدلی کنیم بخاطر اینکه رابطه اش با کس دیگری دچار مخاطره شده است نیز از این اصطلاح استفاده می شود.

در زبان انگلیسی برای  بیان چنین مفهومی از عبارت اصطلاحی “There are plenty more fish in the sea” و یا “There are plenty of fish in the sea” استفاده می شود که اولی بیشتر در انگلیسی بریتانیایی (بریتیش) و دومی بیشتر در انگلیسی آمریکایی (امریکن) استفاده می شود. نکته جالبی که در اینجا دیده می شود این است که در زبان انگلیسی از واژه “fish” به معنی ماهی برای بیان “زیاد بودن آدم ها” و به قولی “قحطی نبودن آدم” استفاده می شود؛ به عبارت دیگر در زبان انگلیسی به جای استفاده از واژه ای معادل کلمه “آدم” و یا “انسان”، از واژه معادل “ماهی” استفاده می شود که کنایه از انسان، و حتی اشیا نیز دارد و عمومیت بیشتری نیز دارد.

این اصطلاح در زبان انگلیسی بیشتر برای دلجویی از کسی استفاده می شود که دچار شکست عشقی شده و یا رابطه عاشقانه او با طرف مقابلش به پایان رسیده است.

برای درک معنا و مفهوم این ضرب المثل در زبان انگلیسی به توضیحات چندین دیکشنری به همراه چند مثالی که خدمت شما ارائه می گردد، توجه فرمائید:

There are plenty more fish in the sea

There are plenty of fish in the sea

Cambridge:

It is used to tell someone whose relationship has ended that there are many other people that they could have a relationship with:

از این عبارت برای این استفاده می شود تا به کسی که رابطه اش با کسی دیگری به پایان رسیده است بگوییم که می تواند با بسیاری از افراد دیگر ارتباط برقرار کنند.

Oxford:

It is used to console someone whose romantic relationship has ended by pointing out that there are many other people with whom they may have a successful relationship in the future.

این عبارت برای این منظور استفاده می شود که با کسی که روابط عاشقانه اش با کس دیگری پایان یافته است دلداری شود، و در این امر به این موضوع اشاره گردد که ممکن است در آینده با بسیاری از افراد بتواند رابطه داشته باشد.

Dictionary.com

There are lots of potential mates in the world.

Note: This saying is often used to console a person who has lost a girlfriend or boyfriend

دوستان بالقوه بسیاری در جهان وجود دارد.

توجه: این عبارت اغلب برای فردی که یک دوست دختر یا دوست پسر را از دست داده ، استفاده می شود.

The free dictionary:

There are many other excellent or more suitable people, things, opportunities, or possibilities in the world that one may find.

It is said especially if someone has recently been through something or some romantic relationship that has failed or turned out badly, or if someone has recently been unlucky or unsuccessful with someone or something recently.

افراد ، چیزها، فرصت ها، امکان و یا احتمالات بسیاری در جهان وجود دارد که ممکن است به دست بیایند و چه بسا بهتر و مناسب تر از موارد قبلی باشند.

این عبارت بخصوص برای این منظور گفته می شود که کسی بدلیل شکست عشقی و یا بد شدن روابط عاشقانه اش با معشوق خود دچار ناراحتی و نارضایتی شود. همچنین اگر کسی اخیرا دچار نارضایتی و یا ناکامی از کسی یا چیزی شود نیز از این اصطلاح برای دلداری او استفاده می شود.

ضرب المثل “ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه است” که معادل آن در زبان انگلیسی عبارت “Never late to mend” است و از لحاظ معنایی و کاربردی به اصطلاح “there are plenty of fish in the sea” نزدیک است اما متفاوت از آن می باشد و توضیحات مربوط به آن را می توانید از لینک موجود روی خود نوشته آن بخوانید.

چند مثال برای درک بهتر این اصطلاح:

Don’t cry over Peter – there are plenty more fish in the sea!

بخاطر پیتر گریه نکن، آدم که قحط نیست!

I know she has broken up with her boyfriend, but she needs to know that there are other fish in the sea.

من می دانم او رابطه اش با دوست پسرش بهم خورده است، اما او باید بداند که آدم قحطی نیست.

I was disappointed because I couldn’t get the job, but there are other good fish in the sea.

من ناامید شدم چونکه نتوانستم کار را بگیرم، اما کار که قحط نیست.

I don’t know why she only asks you all her question while there are plenty of fish in the sea.

نمی دانم مگه آدم که قحطه که او باید تمام سوالاتشو فقط از تو بپرسد.

He doesn’t love you and he is just using you while there are plenty more fish in the sea, then you will see what love really is.

او تو را دوست ندارد و فقط از تو سواستفاده می کند چونکه آدم قحطی نیست، پس تو می بینی که عشق واقعا چیست.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی