اصطلاح “‌زیرآب زنی” در زبان انگلیسی

اصطلاح “‌زیرآب زنی” در زبان انگلیسی

تا حالا این سوال برای شما پیش آمده که برای اصطلاح “زیرآب زنی” یا “‌زیرآب زدن” در زبان انگلیسی از چه اصطلاحی استفاده می شود؟ اگر می خواهید به جواب این سوال برسید این مقاله را از دست ندهید. 

اصطلاح “زیرآب زدن” یا “زیرآب کسی رو زدن” و یا به طور خلاصه تر “زیر آب زنی” در زبان فارسی به این معنی است که کسی نزد رئیس، مدیر، و یا صاحب کار خود در مورد یک یا چند نفر از همکارانش گزارش درست یا نادرست و به قصد خودشیرینی و یا خود را بهتر نشان دادن نزد آن مقام بالاتر ارائه کند.

در زبان انگلیسی برای این اصطلاح از عبارت “Pull the rug from under somebody” استفاده می شود که تقریبا همان معنا و مفهوم را در زبان انگلیسی دارد. البته معنی تحت اللفظی این عبارت را می توان به صورت “قالیچه را از زیر کسی کشیدن” بیان کرد. 

عبارت دیگری که به صورت معادل این ضرب المثل فارسی می توان در زبان انگلیسی پیدا کرد، عبارت اصطلاحی “snitch on someone” یا “snitch to someone” است. عبارت “underhanded” نیز تقریبا همان معنا و مفهوم اصطلاحی را در زبان انگلیسی دارد. عبارت اسلنگ “dob in” نیز می تواند به همین معنا مورد استفاده قرار گیرد.

البته در برخی منابع فارسی عبارت اصطلاحی “to blow the whistle on sb” را نیز معادل اصطلاح “زیرآب زنی” آورده اند که به نظر نمی رسد به این معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گیرد. البته این اصطلاح بیشتر به معنی “راپورت کسی را دادن” یا “آمار کسی را دادن” به کار می رود.   

Idiom #191

اصطلاح ۱۹۱:

Pull the rug from under somebody

 زیرآب زنی، زیرآب زدن، زیرآب زدن کسی، زیرآب کسی را زدن، نارو زدن، کلاهبرداری کردن، پشت کسی رو خالی کردن

برای این رفتار ناشایست اجتماعی که بیشتر درمحل کار و به خصوص محیط های کاری اداری و دولتی دیده می شود اصطلاح کاربردی جالبی دارد که در بین عامه مردم خیلی رواج پیدا کرده است. زیر آب زنی در هر قسم به معنی بدگویی از فرد یا افرادی در مقابل دیگران است تا در نتیجه آن فرد یا افراد مذکور موقعیت اجتماعی، کاری، و یا حتی محبوبیت خود را از دست بدهند.

 

داستان این عبارت اصطلاحی به زمان های قدیم که مردم از آب لوله کشی شهری بی بهره بودند برمی گردد. در آن زمان مردم در خانه هایشان از یک حوضچه و یا اتاقک برای ذخیره آب مورد نیاز خود استفاده می کردند و “زیرآب” درب تخلیه آن مخزن آب بوده که در بعضی مواقع برای پاکیزه کردن مخزن آب از گل و لای و لجن و … آن را باز می کردند تا مخزن آبشان را تمییز کنند. کسانی که دشمن و یا رقیبی داشتند، زیرآب مخزن آبشان توسط دشمن و یا رقیبشان برداشته می شد تا آب ذخیره شده آنها هدر رود و آبی را مصرف نداشته باشند. صاحبخانه وقتی به این موضوع پی می برد اصطلاحا می گفت : ” زیرآبم را زده اند”. از اینجا بود که این اصطلاح بوجود آمد و در بین سایر افراد جامعه نیز مصطلح شد.

 

در زبان انگلیسی نیز از عبارت “Pull the rug from under somebody” برای بیان چنین مفهومی استفاده می شود که در آن فعل pull به معنی کشیدن، و rug به معنی قالیچه می باشد. از این عبارت اصطلاحی معنی ظاهری و تحت الفظی “کشیدن قالیچه از زیر کسی” برداشت می شود، ولی معنی اصلی و اصطلاحی آن همان عبارت فارسی “زیرآب زنی” یا همان “زیرآب کسی رو زدن” می باشد.

 

برای درک معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات چندین دیکشنری به همراه چند مثالی که خدمت شما ارائه می گردد، توجه فرمائید:

 

اصطلاح “‌زیرآب زنی” در زبان انگلیسی
زیرآب زنی یا زیرآب زدن کسی – Pull the rug from under somebody

 

Pull the rug from under somebody‘s feet

pull the rug (out) from under

Pull the rug from under sb 

snitch on/to someone

underhanded

dob in

حال به معنا و توضیحات این عبارت های اصطلاحی در دیکشنری های معتبر زبان انگلیسی توجه فرمائید: 

Pull the rug from under somebody‘s feet

pull the rug (out) from under

Pull the rug from under sb 

Meaning: abruptly withdraw support from (someone).

به طور ناگهانی پشتیبانی از (کسی) را برداشتن.

Cambridge:

To suddenly take away important support from someone.

حمایت مهمی را به طور ناگهانی از کسی برداشتن.

To suddenly take away help or support from someone, or to suddenly do something that causes many problems for them

قطع ناگهانی کمک یا حمایت از کسی، یا انجام دادن کاری به طور ناگهانی که باعث بروز مشکلاتی گردد.

The free dictionary:

To suddenly or unexpectedly remove or rescind support, help, or assistance from someone; to abruptly leave someone in a problematic or difficult situation.

پشتیبانی، کمک و یا همکاری با کسی را به طور ناگهانی یا غیرمنتظره از او حذف یا لغو کردن؛ به طور ناگهانی کسی را در شرایط مشکل یا دشوار ترک کردن.

To remove all support and assistance from, usually suddenly.

برای حذف همه پشتیبانی و کمک از، معمولا ناگهان.

Mc Millan:

To suddenly stop supporting someone

به طور ناگهانی حمایت از کسی را متوقف کردن

Collins:

If someone pulls the rug from under a person or thing or pulls the rug from under someone’s feet, they stop giving their help or support.

کسی که زیرآب کسی دیگری را می زند، کمک یا حمایت خود را از او متوقف می کنند.

Dictionary.com:

To undermine or disable; put opponents at a great and often sudden disadvantage

تضعیف یا غیر فعال کردن؛ بصورت ناگهانی مخالفان را در یک وضعیت دشوار بغرنج قرار دادن

Remove all support and assistance from, usually suddenly.

حذف کردن ناگهانی تمام پشتیبانی و کمک از کسی.

This metaphoric term alludes to pulling on a rug a person is standing on so that he or she falls. [Mid-1900s]

این عبارت استعاری، به کشیدن قالیچه از زیر پای فردی که روی آن ایستاده است اشاره می کند تا اینکه آن شخص بیافتد. [ریشه این اصطلاح به اواسط دهه ۱۹۰۰ بر می گردد.]

Snitch on/to someone
to secretly tell someone in authority that someone else has done something bad, often in order to cause trouble:
[Source: Cambridge Dictionary]

Underhanded
done secretly, and sometimes dishonestly, in order to achieve an advantage:
[Source: Cambridge Dictionary]

Dob in [Phrasal Verb]
dob somebody in (to somebody) (for something/for doing something):
​to tell somebody about something that another person has done wrong
[Source: Oxford Dictionary]:

زیرآب زنی یا زیرآب زدن کسی - Pull the rug from under somebody
زیرآب زنی یا زیرآب زدن کسی – Pull the rug from under somebody

 

با توجه به توضیحات ارائه شده بالا، اکنون به مثال های زیر توجه کنید:

The lazy student pulled the rug out from under his classmate.

دانش آموز تنبل زیرآب همکلاسی خود را زد.

I felt like someone had pulled the rug out from under me when my health insurance stopped.

وقتی که بیمه درمانی من متوقف شد متوجه شدم که کسی برای من زیرآب زنی کرده (زیرآب من را زده) است.

The new nurse wanted to pull the rug out from under the people who are really in need for health care.

پرستار جدید می خواست افرادی که واقعا نیاز به مراقبت های بهداشتی داشتند را زیرآب زنی کند.

His friends pulled the rug out from under him to stop his scholarship, so he forced to look for a job.

دوستانش با زیرآب زنی کمک هزینه تحصیلی اش را متوقف کردند و او مجبور شد که دنبال یک کار بگردد.

They were intended to pull the rug out from under left-wing critics.

آنها قصد داشتند زیرآب منتقدان جناح چپ را منتظر بزنند.

He thought I’d snitched on him.

او فکر می کرد من زیرآب او را زده ام.

She snitched to my boss that I’d been playing video games at work!

او پیش رئیس زیرآب من را زد که من در محل کار مشغول انجام بازی های کامپیوتری بوده ام!

What really made her mad was the dirty, underhanded way they had tricked her.

چیزی که واقعاً او را دیوانه کرد، روش کثیف و زیرآب زنی بود که او را فریب داده بودند.

Sam dobbed me in to the boss.

سام زیرآب من را پیش رئیس زد. 

برای دیدن سایر اصطلاحات زبان انگلیسی و لیست پست های مرتبط، کلیک کنید

برای دیدن لیست پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

English idiom: Make a long story short

English idiom: Make a long story short

English idiom; Make a long story short The idiom that is going to be discussed …

4 comments

 1. با سلام
  متاسفانه کاملا اشتباه معنا کردید و باعث تاسفه که استنباط غلط می کنید، در زبان فقط باید به کتب مرجع و افراد بارز مراجعه کرد نه استنباط شخصی!

  • Ahmad Osmani

   لطفا بفرمائید که کجای آن اشتباه بیان شده تا تصحیح شود
   توضیحات بیان شده کاملا بر اساس منابع مهمی ارائه شده که در متن به آنها اشاره شده است.
   بازم ممنون از اظهار نظر و وقتی که گذاشتید …

 2. با سلام،
  معادل فارسی این اصطلاح “پشت کسی رو خالی کردن” هس

  زیرآب کسی رو زدن = to sell somebody down the river

  • به نطرم معنی نارو زدن بیشتر میده تا زیرآب زدن to sell somebody down the river :این عبارتیکه شما فرمودید یعنی
   To betray someone especially because of getting benefit for yourself.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی