خانه -> اشتباهات رایج -> قوانین استرس در تلفظ زبان انگلیسی (۲)

قوانین استرس در تلفظ زبان انگلیسی (۲)

در این پست و در ادامه مطلب قبلی در مورد قوانین استرس (stress) در تلفظ زبان انگلیسی به بررسی ادامه ی نکات و قوانین مربوط به استرس می پردازیم. همانظور که قبلا هم اشاره شد استرس یا تکیه در زبان انگلیسی به فشار هوایی گفته می شود که به صورت برجسته خود را در تلفظ بخش یا بخش هایی از یک واژه نشان می دهد.

قوانین استرس لغات در زبان انگلیسی - Word Stress Rules in English

قوانین استرس لغات در زبان انگلیسی – Word Stress Rules in English

۱- اسم ها و صفت های دو سیلابی

قانون: هنگامی که یک اسم (کلمه ای که به فردی، چیزی، مکانی و یا کیفیتی انتزاعی اشاره دارند) یا یک صفت (یک کلمه که اطلاعاتی در مورد اسم دارد) دارای دو سیلاب (یا دو هجا) باشد، استرس معمولا در سیلاب (هجا)ی اول قرار می گیرد. مثال:

table /TA-ble/

scissors /SCI-ssors/

pretty /PRE-tty/,

clever /CLE-ver/

Exceptions: Unfortunately, there are exceptions to this rule. It could be that a word was borrowed from another language or it could be totally random. You just have to learn these “outsiders” by heart. Here are three words you can start with:

البته این قانون دارای استثنائاتی نیز می باشد و به کلماتی مربوط می شود که از زبان دیگری قرض گرفته شده باشد. در این صورت باید نحوه ی تلفظ استرس در این دسته از کلمات را به خوبی یاد بگیرید که دچار اشتباه نشوید. به چند مثال زیر توجه کنید:

present /pre-SENT/

export /ex-PORT/

aside /a-SIDE/

between /be-TWEEN/

۲- فعل ها و حروف اضافه دو سیلابی

قانون: هنگامی که یک فعل (کلمه ای که بیانگر یک عمل، رویداد یا حالت می باشد) یا یک حرف اضافه (یک کلمه که قبل از اسم، ضمایر یا “-ing” شکل فعل است، نشان می دهد و رابطه آن با دیگری را نشان می دهد کلمه یا بخشی از جمله) دارای دو سیلاب یا هجا باشد، استرس معمولا در سیلاب دوم قرار می گیرد. مثال ها:

present /pre-SENT/

export /ex-PORT/

aside /a-SIDE/

current

between /be-TWEEN/

سایر نکات مربوط به استرس (Stress) در زبان انگلیسی را از لینک موجود بخوانید

برای مطالعه سایر پست های مربوط به تلفظ در زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*