Home -> Idioms -> سخنان فلسفی و حکیمانه افلاطون (Plato) با ترجمه فارسی

سخنان فلسفی و حکیمانه افلاطون (Plato) با ترجمه فارسی

افلاطون - Plato
افلاطون – Plato

در ادامه مطالب مربوط به سخنان بزرگان (Quotes)، در این پست به Plato Quotes یعنی سخنان حکیمانه و فلسفی افلاطون (Plato) فیلسوف بزرگ یونانی می پردازیم. اما قبل از آن خلاصه ای از زندگینامه این شخصیت مشهور فلسفی را بخوانید تا بیشتر با او آشنا شوید.

پلاتون یا پلاتو (در زبان یونانی به معنای چهارشانه است) ملقب به افلاطون در سال ۴۲۷ قبل از میلاد مسیح و در شهر آتن (پایتخت یونان) در یک خانواده قدرتمند (از نظر سیاسی) و اشرافی به دنیا آمد. افلاطون از همان دوران بچگی فردی تیزهوش بود و به خوبی تحت آموزش موسیقی، فلسفه، ژیمناستیک، و ادبیات قرار گرفت. افلاطون شاگرد بزرگانی چون فیثاغورث و سقراط بود که خود از بزرگان فلسفه یونان و جهان به شمار می آیند. افلاطون دوّمین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه‌گانه یونانی (سقراط، افلاطون و ارسطو) است و حضور در کنار سقراط تأثیر زیادی بر او داشت. افلاطون نخستین فیلسوفی است که آثارش به صورت مکتوب به جای مانده و بسیاری او را بزرگ‍ترین فیلسوف تاریخ می‌دانند.

افلاطون در سال ۳۸۷ پیش از میلاد «مدرسه علوم، فلسفه و ادبیات» خود را بنام «آکادمی» و برای آموزش خردورزی و پژوهش در این زمینه افتتاح کرد بزرگانی چون ارسطو در آن تحصیل کردند و شامل علوم مختلفی از جمله ستاره‌شناسی، زیست‌شناسی، هندسه، اخلاق و کلام بود.

آثار افلاطون به صورت گفت و شنود (مناظره) است که از مهمترین آنها می توان به کتاب های “جمهوری”، “پوزش”، و “ذات عدالت” اشاره کرد که از این میان کتاب “جمهوری” او را مهم‌ترین کتاب تاریخ برمی‌شمارند که در آن به رابطه فرد و ساختار سیاسی، روانشناسی اخلاق، مفهوم عدالت، رابطه خرد و حکومت و برابری زن و مرد می‌پردازد و همین دلیل برخی او را پدر “فمینیسم” و “ایدئالیسم” می دانند. 

افلاطون (Plato) – فیلسوف یونانی

نام کامل: پلاتون
لقب: افلاطون (Πλάτων)
مکتب: افلاطونی
تاریخ تولد: ۲۱ می ۴۲۷ قبل از میلاد (برخی منابع سال تولد او را ۴۲۴ و برخی دیگر ۴۲۸ پ. م می دانند)
محل تولد: آتن، یونان
تاریخ وفات: ۳۴۷ پ. م و در سن ۷۴ سالگی
محل وفات: آتن، یونان
همسر: ندارد (مجرد)
فرزند: ندارد
استاد: سقراط
شاگردان: ارسطو، گزنفون

در اینجا تعدادی از نقل قول ها و سخنان فلسفی، حکیمانه، و مشهور افلاطون (Plato) را به همراه ترجمه فارسی آنها خدمت شما تقدیم می کنم.

سخنان فلسفی افلاطون - Plato Quotes
سخنان فلسفی افلاطون – Plato Quotes

Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.

رفتار انسانی از سه منبع اصلی جاری می شود: میل، احساسات و دانش.

Thinking: the talking of the soul with itself.

فکر کردن: صحبت کردن روح با خود است.

One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.

یکی از مجازات های عدم پذیرش شرکت در سیاست این است که شما به تحت کنترل بودن خود توسط افراد پائین تر از خود پایان می دهید.

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.

ما به راحتی می توانیم یک کودک را که از تاریکی می ترسد ببخشیم؛ تراژدی واقعی به زندگی مربوط می شود که در آن مردان از نور می ترسند.

No human thing is of serious importance.

هیچ انسانی از اهمیت زیادی برخوردار نیست.

Rhetoric is the art of ruling the minds of men.

سخنرانی هنر حکومت کردن بر ذهن انسانهاست.

The unexamined life is not worth living to a human.

زندگی کردن بدون تجربه و آزمایش، ارزشی برای انسان ندارد.

Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything.

موسیقی یک قانون اخلاقی است که روح را به جهان، بال را به ذهن، پرواز را به تخیل، و جذابیت و لذت را به زندگی و به هر چیزی می دهد.

Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something.

سخنرانان به این دلیل که حرفی برای گفتن دارند حرف می زنند؛ احمق ها هم به این دلیل که باید چیزی بگویند (حرف می زنند).

Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.

مهربان بودن با کسانی که می بینید، مبارزه ای سختی می باشد.

Only the dead have seen the end of war.

تنها مردگان پایان جنگ را دیده اند.

Love is a serious mental disease.

عشق یک بیماری جدی روانی است.

برای دیدن سایر مطالب مربوط به سخنان بزرگان با ترجمه فارسی اینجا را کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*