پست ویدیویی

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gather a lot of audiences throughout the world.  Here in this post, some scenes of this movie have been chosen as a source for English learning. Analyzing the conversations and dialogues of some scenes of the movie “Mission: Impossible – Fallout (2018)” Read more about Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2[…]

پست ویدیویی

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018)

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gather a lot of audiences throughout the world.  Here in this post, some scenes of this movie have been chosen as a source for English learning. Analyzing the conversations and dialogues of some scenes of the movie “Mission: Impossible – Fallout (2018)” Read more about Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018)[…]

پست ویدیویی

Movie: Fast and Furious

Fast and Furious is a series of action movies with great actors and actresses which gather a lot of audiences through the world.  Here in this post some scenes of the 7th series of Fast and Furious movie which has the name of Fast and Furious 7 has been chosen as a source for English learning.  Read more about Movie: Fast and Furious[…]

پست ویدیویی

Lifetime – Part 21- The End

Following the posts about learning English conversation by movies and series, in this post episode 21 of Lifetime series is prepared here with screenplay of this section. In this episode we can see what will happen to Tom and his new job in Australia and especially his romantic relationship with Julia. You can check the Read more about Lifetime – Part 21- The End[…]

How to use a dictionary in English

It is needed to use dictionary to learn every language. English learners must know how to use dictionary to save their time and learn English soon and easily. So I am going to give you some points about how to use a dictionary in English. Dictionary is a resource (like a book, e-book or maybe Read more about How to use a dictionary in English[…]

پست ویدیویی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی (۲۰) – A question of priorities

در ادامه پست های مربوط به آموزش مکالمه زبان انگلیسی با کمک فیلم و سریال، در این پست و در ادامه همان قسمت های قبلی سربال lifetime، قسمت ۲۰ و یا همان قسمت ۶ فصل سوم این سریال تقدیم شما می گردد. قسمت بیستم مکالمه ویدیویی – A question of priorities (مسئله اولویت ها) قسمت Read more about آموزش مکالمه زبان انگلیسی (۲۰) – A question of priorities[…]

پست ویدیویی
پست ویدیویی

Secrets and lies – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۸)

قسمت هجدهم مکالمه ویدیویی – Secrets and lies (رازها و دروغ ها) قسمت هجدهم و یا همان قسمت چهارم مکالمه ویدیویی از فصل سوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning در قسمت قبلی این سریال مشاهده کردید که همکاران تیم برای شروع کار خود در استرالیا و نیز برای شرکت در یک Read more about Secrets and lies – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۸)[…]

زبان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی زبان ها صحبت کنید (۱)

در این پست می خواهم به بررسی نکاتی بپردازم که به شما برای یادگیری زبان انگلیسی استانداد (Learning Standard English) کمک کند تا بتوانید زبان انگلیسی را حتی بهتر و اصولی تر از بسیاری انگلیسی زبان ها استفاده کنید و آن را صبحت کنید. خیلی از انگلیسی زبان ها و بخصوص آمریکایی ها در گویش های Read more about زبان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی زبان ها صحبت کنید (۱)[…]