نکات مربوط به استرس در زبان انگلیسی

استرس (Stress) در زبان انگلیسی 

استرس یا تکیه در زبان انگلیسی به فشار هوایی گفته می شود که در هنگام تلفظ کلمات، آن بخش از کلمه که دارای استرس (تکیه) می باشد با فشار هوای بیشتری نسبت به بقیه قسمت های آن کلمه ادا می شود. مهمترین نکات مربوط به استرس را در نکات ۱۵گانه زیر ببینید:

استرس در تلفظ زبان انگلیسی - Stress in English pronunciation
استرس در تلفظ زبان انگلیسی – Stress in English pronunciation

۱- معمولا تکیه یا استرس (Stress) هر کلمه روی ریشه آن کلمه است. در اغلب موارد اگر کلمه در نقش اسم در جمله ظاهر شود، چون ریشه کلمه در بخش اول می باشد بنابراین استرس یا تکیه (Stress) روی بخش اول خواهد بود. مثال:

doctor  – ‘paper

۲- معمولا در فعل ها چون ریشه کلمه در بخش دوم است تکیه (Stress) روی بخش دوم است.

be’gin – en’joy

۳- اکثر پسوندها مانند (ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تکیه (Stress) ندارند.

‘watches – ‘worked – ‘broken – ‘playing – ‘actor – ‘teacher – ‘biggest – ‘kindness – ‘useful

۴- اکثر پیشوندها مانند (be – re – pre – mis – in – un – im) تکیه ندارند.

Im’possible – un’happy – in’fact – mis’take – re’port – pre’tend – be’fore

۵- در کلماتی که با tele شروع می شوند تکیه روی tele می باشد.

‘telephone – ‘television

۶- در اسامی روزهای هفته، و اسامی مربوط به فصل ها تکیه (Stress) روی بخش اول است.

‘Sunday – ‘summer – ‘holiday

۷- سیلاب قبل از tion دارای تکیه (Stress) است.

‘dictionary – infor’mation – conver’sation

۸- در کلماتی که به teen ختم می شوند تکیه بر روی teen است.

fif ‘teen – six’teen

۹- در کلماتی که به nese ختم می شوند تکیه روی nese است.

Chin’ese  – Japan’ese

۱۰- در اعدادی که به ty ختم می شوند تکیه روی قسمت اول است.

‘forty – ‘fifty

۱۱- در اسامی مربوط به روابط خویشاوندی تکیه روی بخش اول است.

‘mother – ‘brother – ‘sister –  ‘brother-in-law

۱۲- در اسامی مرکب (noun + noun) تکیه روی بخش اول است.

‘classroom – ‘football

۱۳- در ترکیب (noun + adjective) استرس یا تکیه روی اسم قرار دارد .

green ‘house – chop ‘skates

۱۴- هرگاه بخشی از کلمه صدای اِ کوتاه /ə/ داشته باشد، آن بخش از کلمه دارای تکیه نیست و تکیه روی بخش دیگر است.

a”gain – a”bout

۱۵- ضمائر، حروف تعریف، حروف اضافه و افعال Modal و کلمات مخفف دارای تکیه ضعیف هستند.

سایر نکات مربوط به قوانین تلفظ در زبان انگلیسی را می توانید از لینک موجود روی همین نوشته مطالعه کنید.

برای مطالعه سایر پست های مربوط به تلفظ در زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*