اصطلاح “a hot potato” در زبان انگلیسی

آیا می دانید در زبان انگلیسی برای گفتن عبارت اصطلاحی “هچل” از چه عبارت و یا اصطلاحی استفاده می شود؟

در این پست می خواهیم در مورد اصطلاحی بحث کنیم که در آن مفهوم “هچل” و یا “ مایه ی دردسر” بیان می شود، اصطلاحی که برای این منظور استفاده می شود، عبارت اصطلاحی “a hot potato” است که می توان معادل آن را در زبان فارسی اصطلاح “دردسر بزرگ” دانست

برای درک بهتر آن به مکالمه زیر توجه کنید: 

Jeff: The president should make a decision about the issue of gun control which is a political hot potato in the United States.

Joe: Sure, it is the time to find a solution for this problem in our country.

جف: رئیس جمهور باید در مورد موضوع کنترل اسلحه تصمیم بگیرد که یک گرفتاری بزرگ در ایالات متحده است.

جو: مطمئنا، دیگه وقت آن است که یک راه حل برای این مشکل در کشورمان پیدا شود.

همانطور که از مثال مکالمه ای فوق مشاهده می کنید اصطلاح ” گرفتاری بزرگ” و یا “دردسر بزرگ” و یا “مشکل” استفاده از سلاح در جامعه ی آمریکا که یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی در ایالات متحده آمریکا می باشد با استفاده از عبارت اصطلاحی “hot potato” بیان شده که معادل فارسی آن می تواند به صورت زیر باشد:

Idiom #217

اصطلاح ۲۱۷:

(a) hot potato

 مایه ی دردسر

کار دشوار و ناخوشایند

هچل

گرفتاری 

موضوع حساس و غیرقابل بحث 

چالش بزرگ 

مسئله ی بغرنج

 مایه ی دردسر - hot potato
مایه ی دردسر – hot potato

اصطلاح “A hot potato” بیشتر در مورد مسائل سیاسی که معمولا اختلاف نظر زیادی بین طرف ها وجود دارد استفاده می شود. به عنوان مثال، یک خبرنگار ممکن است از یک کاندیدای انتخابات در مورد موضوع بحث برانگیزی سوال بپرسد که بسیاری از مردم به شدت مخالف آن نظر و دیدگاه باشند. معنا و مفهوم اصطلاح “A hot potato” را می توان از معنای ظاهری آن نیز تاحدودی تشخیص داد؛ از آن جا که سیب زمینی داغ را کسی حاضر نیست برای مدت زمان زیادی در دست بگیرد چون ممکن است باعث سوختگی شود، بنابراین هیچ کس حاضر نیست در مورد موضوع مورد اختلاف بین اکثریت مردم بحث کند تا مخالفت دیگران در مورد دیدگاه خود را که ممکن است به نارضایتی مردم از دیدگاه او منجر شود به دست آورد. بنابراین اکثر سیاست مداران معمولا دیدگاه مشخص و روشنی در مورد موضوعات مورد اختلاف اعلام نمی کنند تا محبوبیت عامه ی خود را از دست ندهند و سعی می کنند آن موضوع “چالش برانگیز” و “مورد اختلاف” (که به سیب زمینی داغ شناخته می شود) را به رقیب خود بدهند تا او را به چالش کشیده و در نهایت باعث کاهش محبوبیت رقیب خود شوند.

این اصطلاح در اواسط دهه ۱۸۰۰ و از اصطلاح نسبتا قدیمی تر “to drop like a hot potato” مشتق شده است، اصطلاح “to drop like a hot potato” به معنی “ترک کردن سریع چیزی یا کسی” می باشد، و به این واقعیت اشاره می کند که سیب زمینی پخته به دلیل داشتن مقدار زیادی آب، گرمای قابل توجهی را در خود نگه می دارد. معانی که برای اصطلاح “A hot potato” وجود دارد عبارتند از:

  • موضوعی که چند نفر در مورد آن صحبت می کنند و اغلب به مشاجره و مباحثه می انجامد
  • چیزی که رسیدگی و درگیر شدن با آن سخت و وحشتناک است
  • مشکل یا موقعیتی که مقابله با آن دشوار است و باعث اختلاف زیادی می شود
  • موضوع یا سوالی که مردم در مورد آن نظرات متفاوتی دارند و این اختلاف نظر را به خوبی احساس می کنند
  • وضعیت بحث برانگیزی که مقابله با آن دشوار است
  • موضوعی حساس یا مورد اختلاف که بسیاری از مردم نمی خواهند درباره آن صحبت کنند

برای درک بهتر معنا و مفهوم این ضرب المثل در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

A hot potato 

Oxford:

Informal – A controversial issue or situation which is awkward to deal with.

عبارت غیر رسمی – یک مسئله یا وضعیت بحث برانگیز که مقابله با آن ناخوشایند و زشت است.

​Cambridge:

A problem, situation, etc. that is difficult to deal with and causes a lot of disagreement

مشکل یا وضعیتی که مقابله با آن دشوار است و باعث برانگیختن اختلافات زیادی می شود.

Merriam – Webster:

A controversial question or issue that involves unpleasant or dangerous consequences for anyone dealing with it

یک سوال یا موضوع جنجالی که پیامدهای ناخوشایند یا خطرناکی را برای هر کس که با آن سروکار دارد به همراه خواهد داشت

Dictionary.com:

Informal. a situation or issue that is difficult, unpleasant, or risky to deal with.

وضعیت یا مسئله ای که برخورد با آن دشوار، ناخوشایند، و یا مخاطره آمیز است.

Collins Dictionary:

If you describe a problem or issue as a hot potato, you mean that it is very difficult and nobody wants to deal with it.

اگر شما از عبارت “هچل” استفاده کنید منظورتان مشکل یا مسئله ی بغرنجی است که بسیار دشوار می باشد و هیچ کس نمی خواهد با آن سروکار داشته باشد.

You can refer to a difficult subject that people disagree on as a hot potato.

شما می توانید به یک موضوع دشوار که مردم آن را به عنوان مشکل می شناسند و درباره آن اختلاف نظر دارند به صورت عبارت مایه ی دردسر اشاره کنید.

British – slang – an awkward or delicate matter

انگلیسی بریتانیایی – اسلنگ (اصطلاح عامیانه) – موضوعی نامناسب و حساس

vocabulary.com:

A controversial subject that no one wants to talk about is one kind of hot potato. A hot potato is an issue that makes everyone feel uncomfortable.

یک موضوع بحث انگیز که هیچکس نمی خواهد در مورد آن صحبت کند مایه ی دردسر است. مایه ی دردسر مسئله ای است که باعث می شود همه در مورد آن  احساس ناراحت و ناخوشایندی داشته باشند.

The free dictionary:

A sensitive situation or controversial issue that is difficult to handle and thus gets passed from one person to the next (like a potato that is too hot to hold).

یک وضعیت حساس یا مسئله بحث انگیز که رسیدگی و برخورد با آن دشوار است و از یک شخص به شخص بعدی منتقل می شود (مثل یک سیب زمینی بسیار داغی که خیلی گرم است و نمی توان آن را نگه داشت).

COMMON If a subject or problem is a hot potato, it is very difficult to deal with, especially because it is something that people argue about a lot.

به طور کلی اگر یک موضوع یا مشکل بسیار بزرک و بغرنج باشد هچل نامیده می شود، که برخورد و رسیدگی به آن بسیار دشوار است، به ویژه به این دلیل که چیزی است که مردم در مورد آن بسیار بحث می کنند.

 

دردسر بزرگ - a hot potato
دردسر بزرگ – a hot potato

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

The abortion issue is still a hot potato between many nations around the world.

موضوع سقط جنین هنوز هم در میان بسیاری از ملت ها در کشورهای جهان چالش و دردسر بزرگی محسوب می شود.

Asking about someone’s religion can be a hot potato.

پرسیدن دین کسی می تواند یک چالش و دردسر بزرگ باشد.

No one talked about immigration in the meeting as it is a political hot potato.

هیچ کس در جلسه درباره مهاجرت حرفی به میان نیاورده زیرا یک چالش و دردسر بزرگ می باشد.

The democrats candidate knew the issue was a hot potato, so he referred that to his Election rival.

کاندیدای دمکرات ها می دانست که آن موضوع چالش و دردسر بزرگی می باشد، بنابراین آن را به رقیب انتخاباتی اش ارجاع داد.

The tax issues was a hot potato in the political debate between all candidates.

مسائل مالیاتی چالش و دردسر بزرگی برای همه نامزدها در مناظره سیاسی بین آنها بود.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی