Home -> Common Mistakes -> زبان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی زبان ها صحبت کنید ۲

زبان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی زبان ها صحبت کنید ۲

در این پست و در ادامه پست قبلی این مطلب (Standard English Speaking) می خواهم به ادامه بررسی نکاتی بپردازم که با رعایت آنها بتوانید زبان انگلیسی را بهتر، اصولی تر، و حتی استانداردتر از بسیاری از خود انگلیسی زبان ها استفاده کرده و یا آن را صبحت کنید. همانطور که در پست قبلی اشاره شد خیلی از انگلیسی زبان ها در گویش های محاوره ای روزمره ی خود زبان انگلیسی استاندارد و اصولی را استفاده نمی کنند و به نوعی از زبان انگلیسی تکلم می کنند که اصول و استاندارهای گرامری، ساختاری، لغوی در آن به درستی رعایت نمی شود و دارای اشکالاتی هست که در اینجا ادامه موارد قبلی را مورد بحث قرار می دهیم.

مکالمه زبان انگلیسی استاندارد - Standard English Speaking
مکالمه زبان انگلیسی استاندارد – Standard English Speaking

پایان یافتن جمله با حرف اضافه

یکی دیگر از اشتباهات رایجی گرامری که خیلی از انگلیسی زبان ها مرتکب می شوند این است که در برخی از جملات و بدون رعایت نکات گرامری، حرف اضافه را در آخر جمله به کار می برند که اشتباهی مسلّم است اما به شکل گسترده ای هم مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از این حروف اضافه که به این صورت و به شکلی نادرست در آخر جمله استفاده می شود حرف اضافه “to” است. به مثال زیر توجه کنید تا بهتر و دقیقتر متوجه شوید:

×  If I was you I will never accept that suggestion.
 If I  were you I will never accept that suggestion.

اگر من جای تو بودم هرگز آن پیشنهاد را قبول نمی کردم.

استفاده از صفت good به جای قید well

همانطور که می دانید در زبان انگلیسی well شکل قیدی صفت good است. به عبارت دیگر well قیدی است که معنی آن “به خوبی” می باشد ولی به اشتباه به جای آن از صفت good که به معنی “خوب” است بکار برده می شود. این اشتباه رایج گرامری در بین بسیاری از انگلیسی زبان ها و حتی زبان آموزان نیز دیده می شود که نه تنها از لحاظ گرامری نادرست می باشد، بلکه از لحاظ معنایی هم مخاطب را در درک معنی جمله سردرگم می کند. به مثال زیر توجه کنید تا بهتر و دقیقتر متوجه این نکته شوید:

 A: How are you doing?
×  B: I’m doing good.

  A: How are you doing?
✓  B: I’m doing well.

الف: حال شما چطور است (چجوری می گذرد)؟
ب: من خوبم (من به خوبی می گذرانم).

همانطور که از مثال فوق مشاهده می کنید. در جواب سوال “How are you doing” باید از  قید حالت well استفاده شود. استفاده از صفت good در جوال این سوال کاملا اشتباه است، با این وجود در بین خیلی از انگلیسی زبان ها رایج است.

استفاده از ضمیر موصولی that به جای ضمیر موصولی who

همانطور که می دانید در زبان انگلیسی از ضمیر موصولی that برای اشاره به فاعل غیر انسانی (اشیاء و جانداران دیگر) و برعکس از who برای اشاره به فاعل انسانی استفاده می شود. اما بسیاری از انگلیسی زبان ها و یا زبان آموزان به اشتباه این دو ضمیر موصولی را به جای هم استفاده می کنند که با بررسی مثال زیر این نکته را بهتر متوجه خواهید شد:

×  A: I want to talk to the lady that works in the hospital.

✓  A: I want to talk to the lady who works in the hospital.

من می خواهم با خانمی که در بیمارستان کار می کند صحبت کنم.

یادآوری: ضمیر موصولی کلمه ای است که وصل کننده (مرتبط کننده و یا متصل کننده) دو جمله جداگانه به هم و تشکیل یک جمله واحد و متشکل از آن دو جمله قبلی می باشد.

برای مطالعه بخش قبلی این مطلب (Standard English Speaking) کلیک کنید

برای مطالعه بخش بعدی این مطلب (Standard English Speaking) کلیک کنید

برای دیدن سایر مطالب مربوط به مکالمه زبان انگلیسی، کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*