اصطلاح “ساز مخالف زدن” در زبان انگلیسی

اصطلاح این پست ما، به ابراز مخالفت کسی با چیزی یا کس دیگری مربوط می شود. کاربرد این اصطلاح در واقع به موقعیتی مربوط می شود که افرادی ایده ها و یا نظراتی را در ارتباط با کسی یا چیز دیگری ابراز می کنند و شخص دیگری به مخالفت با این ایده می پردازد. در زبان فارسی از عبارت اصطلاحی عامیانه ی “ساز مخالف زدن” برای چنین موقعیتی استفاده می شود و معادل آن در زبان انگلیسی نیز عبارت اصطلاحی “Devil’s Advocate” می باشد. به مثال مکالمه ای زیر توجه کنید:

Jeff: Why did you do that with me in the meeting?
Lucas: I just tried to help you by playing Devil’s Advocate.
Jeff: Oh! that’s so kind of you, but it didn’t work well.
Lucas: You were supposed to explain your project by the best way.

جِف: چرا در جلسه آن کار را با من انجام دادی؟
لوکاس: من فقط سعی کردم با بازی کردن در نقش ساز مخالف زدن، به شما کمک کنم.
جِف: آه! چقد تو مهربانی، اما این کار به خوبی جواب نداد.
لوکاس: از شما انتظار می رفت که پروژه خود را به بهترین وجه ممکن توضیح می دادید.

همانطور که از مثال فوق مشاهده می کنید. لوکاس در جواب سوال جِف از عبارت اصطلاحی “Devil’s Advocate” استفاده کرده که همان معنا و مفهوم “ساز مخالف زدن” را در زبان فارسی دارد.

بنابراین اصطلاح این پست ما عبارت است از:

ساز مخالف زدن – Devil's Advocate – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
ساز مخالف زدن – Devil’s Advocate – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #237

اصطلاح ۲۳۷:

Play Devil’s Advocate

Devil’s Advocate :

ساز مخالف زدن 

ارائه استدلال مخالف

واژه “Advocate” به معنی “دفاع کردن ، طرفدارى کردن ، حامى ، طرفدار ، وکیل مدافع ” و واژه “Devil'” نیز در اصطلاح “Devil’s Advocate” به معنی “شیطان و یا آدم شیطان صفت” می باشد که این اصطلاح در زبان انگلیسی به صورت ظاهری و تحت الفظی به معنای “وکیل مدافع شیطان” ترجمه می شود، اما معنی واقعی و اصطلاحی آن را می توان به صورت “ارائه استدلال مخالف” بیان کرد و به نوعی می توان آنرا معادل اصطلاح “ساز مخالف زدن” در زبان فارسی دانست. برای این اصطلاح در زبان انگلیسی معانی زیر قابل استنباط است: 

  • کسی که استدلال مخالف ارائه می دهد
  • شخص ارائه دهنده نقطه نظر مخالف در یک مباحثه 
  • کسی که صرفا به خاطر بحث کردن در مورد مسئله ای خاص، با نظرات دیگران مخالف باشد.
  • کسی که اظهار نظر مخالف فقط به دلیل بحث کردن در مورد چیزی و بدون داشتن هیچگونه تعهدی به هیچ دیدگاهی ارائه کند.
  • کسی که وانمود می کند مخالف یک ایده یا برنامه ای است که بسیاری از افراد با آن موافق هستند، به نحوی که مردم ممکن است در مورد آن بحث کنند و یا نظرات دیگر را در نظر بگیرند

همچنین برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات دیکشنری آکسفورد، کمبریج، و ویستر در مورد این اصطلاح و سپس به چندین مثال مرتبط با آن توجه کنید:

Devil’s Advocate : 

To present a counter argument

ارائه استدلال مخالف

Person who argues the less accepted or approved side for the sake of argument; prosecutor

فردی که درباره بخش کمتر پذیرفته شده و یا تایید شده یک مباحثه، و صرفا به دلیل بحث کردن به جر و بحث می پردازد، دادستان

To put forward an opposite side in an argument to ensure all sides are discussed.

ارائه نقطه نظر مخالف در یک بحث برای اطمینان از اینکه همه جنبه های موضوعی خاص مورد بحث قرار گرفته باشد.

​Oxford:

۱- A person who expresses a contentious opinion in order to provoke debate or test the strength of the opposing arguments. 

۲- (Historical) A person appointed by the Roman Catholic Church to challenge a proposed beatification or canonization, or the verification of a miracle.

فردی که نظرات متناقضی را به منظور تحریک بحث و گفتگو، و یا برای سنجش قدرت استدلال مخالف بیان می کند.

(عبارتی تاریخی) فردی که برای به چالش کشاندن میزان تقدس و یا برای تائید یک معجزه از طرف کلیسای کاتولیک رومی تعیین می شود.

​Cambridge:

Someone who pretends, in an argument or discussion, to be against an idea or plan that a lot of people support, in order to make people discuss and consider it in more detail.

کسی که در بحث یا گفتگویی وانمود می کند که مخالف یک ایده یا برنامه ای است که اکثر افراد از آن پشتیبانی می کنند تا با این کار مردم را به بحث و بررسی دقیقتر بکشاند.

Merriam-Webster:

۱- A Roman Catholic official whose duty is to examine critically the evidence on which a demand for beatification or canonization rests
۲- A person who champions the less accepted cause for the sake of argument

۱- کشیش یا یک مقام کاتولیک رومی که وظیفه او بررسی اعمال و سوابق افرادی است که قرار است تقدیس شده و با مقام Saint شدن برسند (تا این کار به دقت صورت گیرد و مبادا عیبی از قلم افتاده باشد).

۲- فردی که از دلایل کمتر پذیرفته شده برای یک مباحثه دفاع می کند.

ریشه اصطلاح “Devil’s Advocate” به انجام عمل تشریح تقدس کسی که فوت شده در کلیسای کاتولیک رومی بر می گردد که طی آن یک مقام رسمی کلیسا برای بحث کردن و به چالش کشاندن میزان تقدس شخص متوفی تعیین می شد. این کار صرفا برای توجیه شایستگی فرد متوفی که برای انجام چنین مراسمی به کلیسا معرفی می شد، انجام می گرفت و به آن شخص و مقام کلیسا که مسئولیت به چالش کشیدن شخص متوفی را بر عهده داشت عبارت “Devil’s Advocate” به کار برده می شد و ممکن بود این مقام کلیسایی شخصی را که بسیار بد و شرور بود به چالش بگیرد و به اصطلاح وکالت او (وکالت شیطان) را در آن جلسه کلیسا به عهده داشته باشد.

نکته ۱- در خیلی از موارد این اصطلاح به همراه  فعل “Play” استفاده می شود که اصطلاح را به صورت “Plays devil’s advocate” در می آورد. با مراجعه به مثال های زیر بهتر این نکته را متوجه خواهید شد.

نکته ۲- اصطلاح “sing a different tune /song” هم در زبان انگلیسی همین معنای “ساز مخالف زدن” را دارد که البته در پست مربوط به اصطلاح بعدی بیشتر در مورد آن بحث خواهم کرد.

ساز مخالف زدن – Devil's Advocate – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
ساز مخالف زدن – Devil’s Advocate – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

They don’t really believe it at all, They just playing devil’s advocate in favor of themselves.

آنها واقعا آن را باور ندارند و نقش ساز مخالف زدن را صرفا در جهت منافع خود بازی می کنند.

The Interviewer played devil’s advocate to help the presidential candidate to announce what he was trying to tell the voters, announce it through this tribune.

مصاحبه کننده نقش ساز مخالف زدن را بازی کرد تا به کاندیدای ریاست جمهوری کمک کند آنچه را که می خواست به رای دهندگان بگوید، بتواند  از طریق آن تریبون اعلام کند.

Her purpose of being devil’s advocate is just to provoke them into more thinking and finding better solutions for the problem.

هدف او از  ساز مخالف زدن، فقط برای واداشتن آنها به تفکر بیشتر و پیدا کردن راه حل های بهتر برای مشکل است.

Our English teacher often plays devil’s advocate with students while practicing free discussion so that we could have an interesting discussion in the class to practice our English peaking more.

معلم زبان انگلیسی ما در زمان تمرین مکالمه و بحث آزاد، اغلب نقش ساز مخالف زدن را با دانش آموزان بازی می کند تا ما کلاس بحث آزاد جالبتری داشته باشیم و بتوانیم بیشتر مکالم را تمرین کنیم.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی