اصطلاح “Take the bull by the horns” در زبان انگلیسی

مواجه با خطر – Take the bull by the horns – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
مواجه با خطر – Take the bull by the horns – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

آیا می دانید در زبان انگلیسی برای بیان موقعیت “روبرو شدن با خطر” از چه عبارت و یا اصطلاحی استفاده می شود؟

در این پست می خواهیم در مورد اصطلاحی بحث کنیم که در آن مفهوم “مواجه و برخورد با خطر” بیان می شود، اصطلاحی که برای این منظور استفاده می شود، عبارت اصطلاحی “Take the bull by the horns” است که می توان معادل آن را در زبان فارسی اصطلاحی مانند “در مقابل بلا سینه سپر کردن” دانست.

برای درک بهتر این اصطلاح به مکالمه زیر توجه کنید: 

Amber: There are many problems in our company, the CEO needs to take more responsibilities.

Sally: I think she must make reasonable decisions, while she should take the bull by the horns.

امبر: مشکلات فراوانی در شرکت ما وجود دارد، مدیرعامل باید مسئولیت های بیشتری را به عهده بگیرد.

سالی: فکر می کنم او باید تصمیم های منطقی بگیرد، در حالی که باید از خطر نترسد.

همانطور که از مثال مکالمه ای فوق مشاهده می کنید اصطلاح “از خطر نترسیدن” و یا “با شاخ گاو درافتادن” با استفاده از عبارت اصطلاحی “Take the bull by the horns” بیان شده که معادل فارسی آن می تواند به صورت زیر باشد:

Idiom #219

اصطلاح ۲۱۹:

Take the bull by the horns:

در مقابل بلا سینه سپر کردن

پنجه در پنجه افکندن

با شاخ گاو در افتادن

با تنگنا و دشواری روبرو شدن

خطر کردن

ریسک پذیر بودن

با مشکلات و مخاطرات مقابله کردن

از خطر نترسیدن

دل به دریا زدن

در انجام کاری جسارت و شهامت نشان دادن

سرشاخ شدن (با مشکلات) 

شخصا با مشکلات روبرو شدن

مستقیما وارد عمل شدن

سرشاخ شدن (با مشکلات) – Take the bull by the horns – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
سرشاخ شدن (با مشکلات) – Take the bull by the horns – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

 

همانطور که احتمالا می دانید در این اصطلاح واژه “bull” به معنی “گاو نر” و واژه “horn” به معین “شاخ گاو” می باشد و دانستن معنی این واژه ها برای درک معنا و مفهوم اصطلاح “Take the bull by the horns” ضروری به نظر می رسد. معنی ظاهری و تحت الفظی این اصطلاح “گرفتن گاو نر با استفاده از شاخ های آن” می باشد. همانطور که می دانید چنین کاری بسیار خطرناک و حتی غیرممکن به نظر می رسد بخصوص برای گاوهایی که در مسابقات گاوبازی (bullfighting) به کار گرفته می شوند این کار در حکم مرگ گاوباز می باشد. اما شخص گاوبازی که چنین شهامت و جسارتی داشته باشد به نوعی یک قهرمان در زمینه کاری خود محسوب می شود. بنابراین با توجه با این نکته، این اصطلاح در زبان انگلیسی به معنی “برخورد و مقابله ی قاطع و شجاعانه با شرایط دشوار و احتمالا خطرناک” می باشد. همانطور که مواجه شدن با شاخ گاو نر و گرفتن آن کاری بسیار سخت و شجاعانه می باشد، برخورد با شرایط سخت و مشکلات زندگی (که از آن به شاخ گاو تعبیر می شود) نیز کار بسیار سختی است که نیازمند شهامت و شجاعت و تجربه ی زیادی می باشد.

نکته:

۱- بعضی از فعل ها مانند grasp، grab، و seize که با فعل Take بکار رفته در این اصطلاح مترادف می باشند (همگی به معنی گرفتن هستند)، گاهی اوقات به جای Take استفاده می شوند.

۲- این اصطلاح اول بار در اویل ۱۷۰۰ میلادی به کار رفته است.

۳- برخی معادل این اصطلاح را عبارت “کار را به کاردان سپردن” می دانند در حالیکه با توجه به توضیحاتی که در پائین مشاهده می کنید این عبارت معادل درستی برای این اصطلاح نمی باشد.

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

Take the bull by the horns

Oxford:

Deal decisively with a difficult or dangerous situation.

با قاطعیت با وضعیت دشوار یا خطرناکی سر و کار داشتن.

​Cambridge:

To do something difficult in a brave and determined way

انجام مصمم و شجاعانه کاری دشوار

Merriam – Webster:

To deal with a difficult situation in a very direct or confident way

مقابله و یا سر و کار داشتن با وضعیتی دشوار بصورت بسیار مستقیم و با اعتماد به نفس زیاد

Dictionary.com:

To attack a difficult or risky problem fearlessly.

حمله کردن به یک مشکل دشوار یا خطرناک بدون داشتن هیچ ترسی.

Macmillan Dictionary:

To deal with a problem in a very direct and confident way, even though there is some risk in doing this

مقابله با یک مشکل به صورت مستقیم و با اعتماد به نفس زیاد، حتی اگر انجام این کار خطرناک باشد

The free dictionary:

Informal – deal with a difficult or dangerous situation in a direct and brave way. Unpleasant situation.

عبارت غیر رسمی – بصورت مستقیم و شجاعانه با یک وضعیت دشوار و خطرناک در افتادن. وضعیت ناخوشایند.

To approach, confront, or deal with a problem or difficult situation directly and with clear, confident action.

برخورد، مقابله، و یا سروکار داشتن با یک مشکل یا وضعیت دشوار به طور مستقیم و همراه با اقدامات روشن و با اعتماد به نفس.

To confront a problem head-on and deal with it openly.

مقابله با یک مشکل و برخورد آشکار با آن.

Vocabulary.com:

When you go ahead and tackle a difficult situation or challenge, you take the bull by the horns.

هنگامی که شما به پیش می روید و با یک وضعیت دشوار یا یک چالش مواجه می شوید، باید با آن مشکلات و یا گرفتاری ها سرشاخ شوید.

در مقابل بلا سینه سپر کردن – Take the bull by the horns – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
در مقابل بلا سینه سپر کردن – Take the bull by the horns – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

Why don’t you take the bull by the horns and talk to the boss about the problems?

چرا مستقیما وارد عمل نمی شوی و با رئیس درباره مشکلات حرف نمی زنی؟

She decided to take the bull by the horns and find a way for herself to leave her job.   

او تصمیم گرفت در مقابل بلا سینه سپر کند و راهی برای خودش جهت ترک کارش پیدا کند.

I decided to to take the bull by the horns and ask her to eat out tonight.

من تصمیم گرفتم که دل به دریا بزنم (ریسک کردن) و از او بخواهم که با هم شام را بیرون بخوریم.

You need to take the bull by the horns and continue your exercises if you want to learn scuba diving despite your fear of sharks.

اگر شما بخواهید غواصی را با وجود ترس از کوسه ها یاد بگیرید، باید با شاخ گاو در بیوفید (مشکلات و دشواری ها را رد کنید) و تمرینات خود را ادامه دهید.

You shouldn’t only sit and wait, you’ve got to take the bull by the horns and make a new decision.

شما نباید فقط بنشینید و منتطر بمانید، باید از خطر نترسید (جسارت و شهامت نشان دهید) و یک تصمیم جدیدی بگیرید.

It’s time for the government and take the bull by the horns for disinflation.

وقت آن رسیده است که دولت برای جبران کسری درآمد (کاهش تورم)،با تنگناها و مشکلات روبرو شود (شهامت روبرو شدن با مشکلات را داشته باشد) رد.

I decided to take the bull by the horns and learn all things I need myself.

من تصمیم گرفتم که مستقیما وارد عمل شوم (با مشکلات سرشاخ شوم) و همه چیزهایی را که خودم نیاز دارم یاد بگیرم.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی