اصطلاح “The long and short of it” در زبان انگلیسی

 

آیا می دانید در زبان انگلیسی برای گفتن عبارت اصطلاحی “لُپ کلام” از چه عبارت و یا اصطلاحی استفاده می شود؟

در این پست می خواهیم در مورد اصطلاحی بحث کنیم که در آن مفهوم “لُپ کلام” و یا “جان کلام” بیان می شود، اصطلاحی که برای این منظور استفاده می شود، عبارت اصطلاحی “the long and short of it” است که می توان معادل آن را در زبان فارسی عبارت اصطلاحی “خلاصه مطلب” دانست

برای درک بهتر آن به مکالمه زیر توجه کنید: 

Judge: Tell me Mr. Johnson what happened exactly?

Mr. Johnson: I was driving to home, but suddenly someone stopped in front of me and told me to get off the car and give them whatever I have in my pocket and my car. The long and short of it was that he is a criminal who took all my belongings.

Judge: Was there anybody while it was happened?

Jason: I don’t think so.

قاضی: آقای جانسون به من بگویید که دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

آقای جانسون: من در حال رانندگی به سمت خانه بودم، اما ناگهان کسی جلوی من ایستاد و به من گفت که از ماشین پیاده شوم و هرچه را که در جیبم و یا در ماشینم داشته ام به من بده. خلاصه لُپ کلام اینکه او یک جنایتکار بود که همه وسایل من را گرفت.

قاضی: آیا در آن زمان که حادثه اتفاق افتاد کسی هم در آنجا بود؟

جیسون: فکر نکنم.

همانطور که از مثال مکالمه ای فوق مشاهده می کنید اصطلاح “لُپ کلام” و یا “جان کلام” و یا “خلاصه مطلب” با عبارت اصطلاحی “the long and short of it” بیان شده که معادل فارسی آن می تواند به صورت زیر باشد:

Idiom #216

اصطلاح ۲۱۶:

The long and short of it

لُپ کلام

جان کلام

خلاصه مطلب

مختصر و مفید

مخلص کلام

لُپ کلام - The long and short of it
لُپ کلام – The long and short of it

به نظر می رسد که اصطلاح “the long and short of it” برای اولین بار در سال ۱۵۰۰ میلادی و به صورت “the short and long of it” به کار رفته است و پس از آن در اواخر ۱۶۰۰ میلادی به صورت امروزی آن (the long and short of it) در آمده است.

مترادف این اصطلاح در بسیاری از دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی به صورت زیر بیان شده است:

abbreviation, abridgment, abstract, analysis, aperçu, brief, capitulation, case, compendium, condensation, conspectus, core, digest, epitome, essence, extract, inventory, nutshell, outline, pandect, prospectus, précis, recap, recapitulation, reduction, rehash, report, review, roundup, run-through, rundown, résumé, sense, skeleton, sketch, sum, sum and substance, summation, survey, syllabus, synopsis, version, wrap-up

برای درک بهتر معنا و مفهوم این ضرب المثل در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

The long and (the) short of it

the summary of a subject, the most important point

خلاصه ای از موضوع، مهمترین نکته

Oxford:

All that can or need be said.

همه آنچه را که می توان گفت و یا نیاز به گفتن هست.

​Cambridge:

It is said when you want to explain the general situation without giving details.

این عبارت زمانی استفاده می شود که شما می خواهید وضعیت کلی را بدون ارائه توضیحات دقیق تشریح کنید.

Merriam – Webster:

It is used when making a statement that is brief and that tells someone only the most important parts of something

این عبارت زمانی استفاده می شود که بخواهید خلاصه ی چیزی را بیان کنید و مهمترین نکات و بخش های گفته ای را بر زبان بیارید

Dictionary.com:

The substance or gist of something

جوهر یا جان مایه کلام چیزی

Collins Dictionary:

the essential points or facts

نکات ضروری یا حقایق

Macmillan Dictionary:

It is used for saying that you will tell someone a long and complicated story very quickly and simply

از این عبارت زمانی استفاده می شود که شما می خواهید یک داستان طولانی و پیچیده را به سرعت و به سادگی تعریف کنید

The free dictionary:

The main idea or facts of something. The most important point; The summary of the matter. The substance or gist.

مهمترین ایده یا حقایق مربوط به چیزی. مهمترین نکته؛ خلاصه ی چیزی. جوهر یا جان کلام چیزی

 

لُپ کلام - The long and short of it
لُپ کلام – The long and short of it

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

The long and the short of it is that they are willing to make a deal with our company.
لُپ کلام این است که آنها مایل به انجام معامله با شرکت ما هستند.

The long and the short of it is, I must make a proposal to my girlfriend, otherwise I will lose her.

لُپ کلام این است که من باید پیشنهاد ازدواج به دوست دخترم بدهم در غیر این صورت ممکن است او را از دست بدهم.

Well, the the long and the short of it is that finally they got divorced last year after such a hard life they had together.

لُپ کلام این است که در نهایت آنها سال گذشته پس از یک زندگی سخت که با هم داشتند، طلاق گرفتند.

The first page of this report will give you the long and the short of it.

صفحه اول گزارش، لُپ کلام (و یاخلاصه مطلب) را به شما می دهد.

I could give you all reasons for my decision, but the long and the short of it is that I just don’t want to quit this job.

من می توانم همه دلایل تصمیم خود را به شما بدهم، اما خلاصه مطلب و لُپ کلام من این است که من فقط نمی خواهم این کار را ترک کنم.

You can find the long and the short of every chapter before reading all the chapter.

قبل از خواندن تمام هر فصل، می توانید خلاصه مطالب و لُپ کلام هر فصل را پیدا کنید.

That’s the long and the short of it, so if you want more details, you can google it.

این خلاصه مطالب و لُپ کلام قضیه است، بنابراین اگر می خواهید جزئیات بیشتری در اختیار داشته باشید، میتوانید آن را گوگل کنید.

The long and the short of his words is that he wants a loan from the bank soon, otherwise he will be bankrupted.

لُپ کلام او این است که او  وام سریعی از بانک می خواهد، در غیر این صورت او ورشکسته خواهد شد.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی