اصطلاح “Best of both worlds” در زبان انگلیسی

اصطلاحی که در این پست می خواهیم در مورد آن بحث کنیم به موقعیتی مربوط می باشد که کسی از دو طرف و یا دو حالت استفاده می کند در زبان انگلیسی برای چنین موقعیتی از اصطلاح “Best of both worlds” استفاده می شود که دقیقا مفهوم برخورداری دوجانبه از چیزی را با خود دارد.

معادل اصطلاح “Best of both worlds” در زبان فارسی که البته در بعضی جاها به صورت “The best of both worlds” نیز به کار می رود همان عبارت اصطلاحی “دنیا و آخرت را با هم داشتن” و یا شاید ضرب المثل “خدا و خرما را داشتن” می باشد. اما با توجه به این نکته که عبارت انگلیسی یک عبارت اصطلاحی است و ضرب المثل نمی باشد، بنابراین همان عبارت اصطلاحی “خیر دنیا و آخرت” از لحاظ معنایی نزدیکتر به آن می باشد و به نظر می رسد معادل مناسبتری برای آن باشد. توضیحات مربوط به این اصطلاح را با ذکر یک مثال مکالمه ای شروع می کنیم:

Emma: You know, you are so lucky since you have such a great life.

Sally: Really? What do you mean?

Emma: You live in such a great garden near the city, and working in the city as a manager in you company, so you have the best of both worlds.

اِما: می دانی که خیلی خوش شانس هستی که چنین زندگی عالی داری.
سالی: واقعا؟ منظورت چیه؟
اِما: چونکه در چنین باغ زیبا در نزدیکی شهر زندگی می کنی و در شهر به عنوان مدیر شرکت خودت کار می کنی، بنابراین دنیا و آخرت را با هم داری.

همانطور که از مثال بالا مشاهده می کنید، اِما دوستش سالی رو خوش شانس می داند و زمانی که سالی علت این نحوه فکر کردن دوستش را در مورد خوش شانسی خودش می پرسد در جواب می گوید که همزمان از دو موقعیت متفاوت و عالی استفاده می کند؛ یکی زندگی او در باغ در حاشیه ی شهر، و دیگری کار او به عنوان مدیر در شرکتی که آنجا کار می کند. اِما این خوش شانسی دوستش سالی را با استفاده از اصطلاح “the best of both worlds” بیان کرده که به معنی “داشتن هر دو موقعیت عالی به صورت همزمان” می باشد.

دنیا و آخرت را با هم داشتن – The Best of both worlds – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
دنیا و آخرت را با هم داشتن – The Best of both worlds – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

بنابراین اصطلاح این پست ما عبارت است از:

Idiom #226

اصطلاح ۲۲۶:

All possible worlds

(The) best of both worlds

دنیا و آخرت را با هم داشتن 

هر دو دنیا را با هم داشتن

منفعت و سود دوجانبه

خیر دنیا و آخرت

اصطلاح “Best of both worlds” در زبان انگلیسی به این معنی است که بتوان همزمان و در یک لحظه از دو موقعیت متفاوت سود برد. با توجه به اینکه در این اصطلاح از واژه ی world به معنی “دنیا” استفاده شده، به همین دلیل معادل فارسی “دنیا و آخرت را با هم داشتن” را می توان بهترین معادل برای آن در نظر گرفت، هر چند که نمی توان آن را معادل بسیار نزدیک و دقیقی به آن دانست اما حضور واژه ی world این معنا و این معادل را بیشتر محتمل می کند. البته باید توجه داشت که ضرب المثل “خدا و خرما را داشتن” نیز از لحاظ معنایی تا حدود زیادی به آن نزدیک می باشد. معلوم نیست که دقیقا ریشه ی این اصطلاح به چه زمانی و کجا بر می گردد اما از اوایل ۱۹۰۰ میلادی بر سر زبان ها افتاد و از آن زمان به بعد بسیار استفاده شده است. البته در زبان انگلیسی ضرب المثل “Kill two birds with one stone” نیز که به معنی “با یک تیر دو نشان زدن می باشد نیز تا حدودی از لحاظ معنایی به این اصطلاح نزدیک است. همچنین اصطلاح “Fall between two stools” و یا “Caught between two stools نیز از لحاظ معنا و مفهوم به اصطلاح “Best of both worlds” نزدیک هستند که البته معنا و معادل آنها در زبان فارسی “با یک دست دو هندوانه برداشتن” و یا “چوب دو سر طلا” و یا “با یک دست دو هندوانه برداشتن” می باشد. البته توضیحات مربوط به هر کدام از آنها را می توانید از لینک موجود در خود نوشته ی آنها مطالعه کنید.

به هر حال این اصطلاح معانی زیادی در خود دارد که عبارتند از:

  • خیر دنیا و آخرت
  • یک موقعیت برد-برد
  • نعمت های هر دو دنیا
  • برخورداری از دو موقعیت متفاوت
  • بهترین هم در دنیا و هم در عقبی
  • از دو فرصت متفاوت همزمان سود جستن
  • بهترین جنبه از دو انتخاب متفاوت را برگزیدن
  • وضعیتی که بتوان از دو فرصت متفاوت بهره برد
  • داشتن بهترین ویژگی های مربوط به دو چیز متفاوت
  • یک وضعیت که در آن می توان در یک زمان از مزایای دو چیز متفاوت یا متضاد برخوردار شد.

توضیحات مربوط به این اصطلاح کاربردی را از VOA Learning English و از برنامه ی English in a minute (انگلیسی در یک دقیقه و یا به اختصار EIN) می توانید از ویدیوی پائین مشاهده کنید.

همچنین برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات دیکشنری آکسفورد و کمبریج در مورد آن، و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

The best of both worlds :

All the advantages

برخورداری از تمام مزایا

Enjoy two things at the same time

همزمان لذت بردن از دو چیز

Oxford:

The benefits of widely differing situations, enjoyed at the same time

منافع مربوط به موقعیت های کاملا متفاوت و لذت بردن از همه ی آنها در یک زمان

​Cambridge:

A situation in which you can enjoy the advantages of two very different things at the same time

موقعیتی که در آن شما می توانید از مزایای دو چیز بسیار متفاوت در یک زمان لذت ببرید

دنیا و آخرت را با هم داشتن – The Best of both worlds – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
دنیا و آخرت را با هم داشتن – The Best of both worlds – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

While she has a life which works in the city and lives in the country, so they think that she gets the best of both worlds.

با توجه به نحوه ی زندگی او که در شهر کار می کند و در روستا زندگی می کند، آنها فکر می کنند که او دنیا و آخرت را با هم دارد.

He has the best of both worlds, since he studies in a school which his father is the principal there.

او هر دو دنیا را با هم دارد، زیرا او در مدرسه ای تحصیل می کند که پدرش در آنجا مدیر است.

Russia has the best of both worlds, by veto in Security Council against US and Europe, and getting some advantages from countries like Iran and Syria.

روسیه هر دو دنیا را با هم دارد؛ زیرا هم با وتو کردن در شورای امنیت سازمان ملل در مقابل آمریکا و اروپا می ایستد، و هم امتیازات خوبی از ایران و سوریه می گیرد.

Being a freelance and working from home is great; You can work, you can learn new things, and you can rest, so you can get many benefits and it’s the best of both worlds.

دورکار بودن و کار کردن در خانه عالی است؛ شما می توانید هم کار کنید، هم چیزهای جدید یاد بگیرید و هم می توانید استراحت کنید، بنابراین می توانید مزایای زیادی را به دست آورید و هر دو دنیا را با هم داشته باشید.

You can buy this device by a very low price, but you’ll have to compromise on quality. You cannot have the best of both worlds.

شما می توانید این دستگاه را با قیمت بسیار پایین بخرید، اما باید با کیفیت آن هم کنار بیایید. شما نمی توانید خدا و خرما را با هم داشته باشید.

Our new manager works 4 days a week in the company and studies 2 days a week in the university, so he has the best of both worlds.

مدیر جدید ما ۴ روز در هفته کار می کند و ۲ روز در هفته را به دانشگاه می رود، بنابراین او دنیا و عقبی (هر دو جهان) را با هم دارد.

James works as a counselor for a company while he is retired, he has the best of both worlds.

جیمز در حالی که بازنشسته شده به عنوان یک مشاور برای یک شرکت کار می کند، او دنیا و عقبی (هر دو جهان) را با هم دارد.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی