اصطلاح “‌دور خود چرخیدن” در زبان انگلیسی

دور خود چرخیدن – To run around in circles – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
دور خود چرخیدن – To run around in circles – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #189

اصطلاح ۱۸۹:

To run around in circles

دور خود چرخیدن / به دور خود چرخیدن

کاری از پیش نبردن

اصطلاح “دور خود چرخیدن” یا “کاری از پیش نبردن” در زبان فارسی به این معنی است که کسی کار بدون نتیجه ای را انجام دهد. مفهوم دیگر این اصطلاح تلاش بیخودی و بدون نتیجه است که در زبان انگلیسی  نیز معادل آن به همین صورت بیان می شود. معادل این اصطلاح در زبان انگلیسی به صورت عبارت ” To run around in circles” بیان می شود که در این عبارت اصطلاحی فعل “run” به معنی “دویدن” است و “around” به معنی “اطراف” و “گرداگرد” است و “circle” به معنی “دایره” و “مسیر دایره وار” می باشد. به عبارت دیگر معنی ظاهری این اصطلاح را می توان به صورت “دویدن در یک مسیر دایره ای” تعریف کرد. با توجه به این نکته که کسی که در یک مسیر دایره ای فرار می کند کاری از پیش نمی برد و به همان نقطه آغازین مسیر حرکتش بر می گردد معنی اصلی این اصطلاح را همان عبارت اصطلاحی ” به دور خود چرخیدن ” و ” کاری از پیش نبردن ” می توان تعریف کرد.

توجه کنید که در زبان انگلیسی عبارت اصطلاحی “run circles around ” از لحاظ لغوی و ظاهری بسیار شبیه به اصطلاح مورد بحث ما می باشد اما در واقع این اصطلاح به معنی ” کاری رو بهتر و سریع تر از دیگری انجام دادن ” است که همان معادل اصطلاح فارسی “پیش دستی کردن” و یا ” رو دست کسی بلند شدن ” می باشد.

مثال:

I used to beat my son at chess but now he runs circles around me

من قبلنا پسرمو تو شطرنج شکست میدادم اما الان اون رو دست من بلند شده

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی، توضیحات مربوط به آن را از دیکشنری های معتبر به همراه چند مثال خدمت شما ارائه می کنیم:

To run around in circles:

Cambridge:

To keep doing or talking about the same thing without achieving anything

انجام دادن کاری یا صحبت کردن در مورد چیزی بدون دستیابی به چیزی و ادامه دادن این وضع

Oxford:

Informal phrase – Be fussily busy with little result.

عبارت غیر رسمی – بیقرارانه مشغول کاری بودن و نتیجه کمی گرفتن.

The free dictionary:

To waste one’s time and energy engaging in trivial, aimless, or futile activities.

تلف کردن وقت و انرژی کسی بابت فعالیت های بی اهمیت، بی هدف و یا بیهوده.

…………………………………………………………………………………………………

با توجه به توضیحات ارائه شده بالا، اکنون به مثال های زیر توجه کنید:

We’re just running in circles.

ما فقط داریم دور خودمون می چرخیم.

Running around in circles, she worked a lot on her project, but she had no progress.

او خیلی روی پروژه اش کار کرد، اما فقط به دور خود می چرخید و هیچ پیشرفتی نداشت.

They couldn’t harvest a lot last year, they just ran around in circles.

آنها سال گذشته نتوانستند چیزی برداشت کنند و فقط به دور خود چرخیدند.

Their discussion kept going around in circles, and had no result.

بحث آنها نتیجه ای در بر نداشت و آنها صرفا به دور خود می چرخیدند.

I’ve been running around in circles trying to get all the reports finished before the meeting.

من به دور خودم می چرخیدم و تلاش می کردم تمام گزارش ها را قبل از جلسه بگیرم.

Stop running in circles and try to organize yourself to be more productive.

آنقدر به دور خود نچرخ و سعی کن خودت را سازماندهی کنی تا کارایی بیشتری داشته باشی.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی