اصطلاح “‌مته به خشخاش گذاشتن” در زبان انگلیسی

مته به خشخاش گذاشتن – Hair-splitting – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
مته به خشخاش گذاشتن – Hair-splitting – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #194

اصطلاح ۱۹۴:

مته به خشخاش گذاشتن

Hair-splitting

 

اصطلاح ” مته به خشخاش گذاشتن ” در زبان فارسی به معنی ” دقت ، وسواس، و سختگیری بیش از حد و بی مورد در کاری، چیزی، یا کسی “. البته معنی ” خرده نگرش بودن ” نیز برای این اصطلاح در فرهنگ واژگان فارسی وجود دارد. به عبارت دیگر اگر کسی بیش از حد در کاری خرده گیری کند و یا وسواس بیش از جد به خرج دهد به او تذکر می دهند که ” مته به خشخاش نزن”.

در زبان انگلیسی از عبارت ” hair-splitting” برای بیان اصطلاح اصطلاح ” مته به خشخاش گذاشتن ” استفاده می شود. در این عبارت اصطلاحی hair به معنی موی سر و split به معنی شکافتن و جداساختن می باشد. به عبارت دیگر معنی ظاهری این اصطلاح در زبان انگلیسی به صورت “جدا کردن موی سر” و یا “کنکاش در زلف و گیسو” می باشد، در حالیکه معنی اصطلاحی این عبارت، همان مفهوم اصطلاح فارسی مته به خشخاش گذاشتن می باشد .

این اصطلاح را هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی می توان به صورت جمله دستوری منفی نیز به کار برد که در زبان فارسی از عبارت ” مته به خشخاش نزن ” و در زبان انگلیسی نیز از عبارت ” Don’t split hairs” برای این منظور استفاده می شود.

در زبان انگلیسی از عبارت های دیگری نیز برای اصطلاح “” استفاده می شود که از جمله عبارتند از:

 

 

  • Hairsplitting
  • Don’t split hairs!
  • Nit-picking
  • To go into the hair-splitting details
  • To go into the petty details
  • Niggle

برای درک معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد این اصطلاح به همراه چند مثال مرتبط  توجه فرمائید:

به زودی ادامه این پست منتشر می شود …

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*