لغت ۷ و ۸ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

Vermin– آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Vermin– آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۷ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

Vermin / ˈvəːmɪn / Noun

Small animals that are troublesome or destructive; fleas, bedbugs, lice, rats, and mice are vermin

a) We should try to eliminate* all vermin from our house.
b) Some reptiles* eat vermin as their food.
c) Although vermin are not always visible,* they probably inhabit* every house in the city.

 

(اسم) جانوران موذى ، جانور افت ، حشرات موذى، حیوانات کوچکی که مزاحم یا مخرب هستند، کک، ساس، شپش، موش صحرایی و موش، حیوانات موذی هستند،

 

الف) ما باید تلاش کند تا تمام حیوانات موذی را از خانه ریشه کن کنیم.
ب) برخی از مارمولک ها از حشرات موذی به عنوان غذا استفاده می کنند.
ج) گرچه حشرات موذی همیشه قابل رؤیت نیستند، ولی احتمالا در هر خانه ی شهر سکونت دارند.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

  • Eliminate: زدودن ، حذف کردن ، محو کردن ، (از معادله) بیرون کردن ، رفع کردن ، برطرف کردن
  • Reptile: خزنده ، حیوان خزنده ، آدم پست ، سینه مال رونده
  • Visible: آشکار ، مرئى ، مشهود ، پیدا ، پدیدار ، مریى ، نمایان ، قابل رویت ، دیده شدنى
  • Inhabit: ساکن ، ساکن شدن(در) ، مسکن گزیدن ، سکنى گرفتن در ، آباد کردن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: حیونات موزی با موهای آدم ور میرن.

کدینگ۲: توی ورامین مردم با حیوانات موزی مبارزه می کنن.

کدینگ۳: با سم پاور مین همه حیوانات موذی رو می شه نابود کرد.

 

Wail – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Wail – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۸ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

Wail / weɪl / Noun – Verb

Cry loud and long because of grief or pain, lament, mourn, cry for; make a long loud shrill sound

a) When tragedy* struck, the old people began to wail.
b) In some countries the women are expected to wail loudly after their husbands die.
c) When the Yankees lost the World Series, there was much wailing in New York.

 

(اسم – فعل) به خاطر اندوه یا درد بلند و کشیده فریاد زدن، شیون کردن ، ناله کردن ، ماتم گرفتن ، ناله

 

الف) وقتی فاجعه اتفاق افتاد، افراد پیر شروع به گریه و زاری کردند.
ب) در بعضی از کشورها، انتظار میرود زنها پس از مرگ شوهرانشان با صدای بلند گریه کنند.
ج) وقتی تیم یانکی ها در سری مسابقات جهانی بازنده شد در نیویورک ناله و زاری به راه افتاد.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

  • Tragedy: مصیبت ، فاجعه ، نمایش حزن انگیز ، سوگ نمایش
  • Strike: حمله کردن ، حمله ، ضربه زدن ، خوردن به ، اصابت ، اعتصاب کردن ، اعتصاب ،
  • Expect: پیش بینى کردن ، چشم انتظار بودن ، انتظار داشتن ، منتظر بودن ، حامله بودن
  • World Series: سری (مسابقات) جهانی

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: وال توی دریا همش در حال گریه و زاری هست.

کدینگ۲: صدای ویالون آدم رو به گریه وادار می کنه.

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

 

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی