Home -> Idioms -> Useful Idioms 31

Useful Idioms 31

Talking_31

۵ اصطلاح کاربردی:

………………………………………………

۱) You have seen nothing yet.

تازه کجاشو دیدی!

………………………………………………

۲) Pity melted my heart.

دلم کباب شد.

………………………………………………

۳) I wish I were rich

ای کاش پولدار بودم.

………………………………………………

۴) Jack of all trades is master of none.

همه کاره هیچ کاره است.

………………………………………………

۵) More Catholic than Pope

کاسه داغ تر از آش.

………………………………………………

امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه

لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما را حمایت کنید.

UCLnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*