خانه -> Blog -> Confusing Words 15

Confusing Words 15

CW_15

Allusion: /əˈluːʒ(ə)n/ noun- a brief or indirect reference

He made some allusion to the years they lived apart.

Illusion: /ɪˈluː.ʒən/ noun- a false or wrong belief or idea

We have no illusions about how difficult the job will be.

Allusion: اشاره

Illusion: توهم، خیال

یک دیدگاه

  1. نرم افزارتون یکم مشکل داره
    خییلی سریع خود بخود از برنامه خارج میشه
    ولی عالیه و واقعا دمتون گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*