ضرب المثل “دوصد گفته چون نیم ‌کردار نیست” در زبان انگلیسی

Proverb_3

Proverb #3

ضرب المثل سوم:

Actions speak louder than words.

دوصد گفته چون نیم ‌کردار نیست

به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست!

 

ترجمه تحت الفظی و ظاهری: اقدامات بلندتر از کلمات صحبت می کنند.

معادل فارسی اول: دوصد گفته چون نیم ‌کردار نیست

معادل فارسی دوم: به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست!

 

برای دیدن پست های مشابه و ضرب المثل های بیشتر، اینجا را کلیک کند.

و برای خواندن اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*