اشتباهات رایج ۲۱ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم “مستقل بودن از چیزی ” را بیان کنیم باید آن را با استفاده از حرف اضافه “of” بیان کنیم و نه “from”

بنابراین:

مستقل بودن از … : 

Independent from

✓   Independent of

مثال:

Clare’s independent from her parents.

Clare’s independent of her parents.

کلیر مستقل از والدینش است.

نکته:

نکته:

برای dependent از حرف اضافه on استفاده می کنیم. مثال:

Helen is dependent on her parents.

هلن به والدینش وابسته است.

………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “بى تفاوت بودن به چیزی ” در زبان انگلیسی را به صورت

Indifferent to

نشان می دهیم و نه به صورت:

Indifferent for

بنابراین:

بى تفاوت بودن به …

Indifferent for

✓ Indifferent to

مثال:

They’re indifferent for politics.

They’re indifferent to politics.

آنها نسبت به سیاست بی تفاوت هستند.

………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “اصرار کردن روی چیزی ” را در زبان انگلیسی به صورت

Insist on

نشان می دهیم و نه به صورت:

Insist to

بنابراین:

اصرار کردن روی …

Insist to

✓ Insist on

مثال:

He always insisted to his opinion.

He always insisted on his opinion.

او همیشه روی عقیده ش پافشاری می کرد.

نکته:

برای فعل persist (به همان معنی اصرار کردن)، از حرف اضافه in استفاده می کنیم. مثال:

He persisted in his silly ideas.

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*