اصطلاح “کلاغه به من گفت” در زبان انگلیسی

کلاغه به من گفت - A little birdie told me – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
کلاغه به من گفت – A little birdie told me – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #165

اصطلاح ۱۶۵:

A little birdie told me

کلاغه خبر آورد

کلاغه به من گفت

در زبان فارسی عبارت اصطلاحی “کلاغه خبر آورد” و یا “کلاغه به من گفت” به معنی خبرچینی کسی از کس دیگر و یا موضوع خاصی است. به عبارت دیگر وقتی کسی توسط خبرچین، جاسوس و یا به هر دلیلی از موضوعی خبردار شود و نخواهد خبر این موضوع علنی و آشکار شود از چنین اصطلاحی استفاده می کند. همچنین زمانی که کسی بخواهد اطلاعاتی را بصورت مخفی نگه دارد و نیز بخواهد بر مخفی و رازدار بودن موضوعی تاکید کند از این اصطلاح استفاده می کند. این اصطلاح در بین رقبای سیاسی و اقصادی بسیار رایج است. برای مثال زمانی که کسی بخواهد رقیب خود را از چیزی مطلع کند، یا زمانی که یک خبرچین بخواهد منبع خبر خود را فاش نکند و جلوی برملا شدن منبع خبر را بگیرد از این اصطلاح استفاده می کند.

 

در زبان انگلیسی نیز چنین مفهومی را با اصطلاح ” A little bird told me” و یا “A little birdie told me” بیان می کنند. در این جمله اصطلاحی عبارت “little bird” به معنی “پرنده کوچک” است که می تواند همان مفهوم کلاغ را در معادل فارسی آن داشته باشد. بعضی منشأ پیدایش این اصطلاح در زبان انگلیسی را به دوران حکومت حضرت سلیمان می دانند و بر این باورند که این اصطلاح از زبان  حضرت سلیمان و به دلیل ارتباطی که آن حضرت با جانوران مختلف داشته می دانند. برای روشن شدن بیشتر مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی، معنی و توضیحات بکار رفته برای آن را از چند فرهنگ لغت (دیکشنری) معتبر به همراه چند مثال مرتبط ذکر می کنیم.

 

A little bird / birdie told me:

It is used to indicate that the speaker knows something but chooses to keep the identity of their informant secret.

این اصطلاح برای تاکید بر این موضوع بکار می رود که گوینده آن بخواهد نشان دهد از چیزی باخبر است و نمی خواهد منبع آن خبر را فاش کند.

Cambridge: It is said if you know who gave you the information being discussed but do not want to say who it was:

 این اصطلاح زمانی به کار می رود که شما می دانید چه کسی اطلاعات مورد بحث را به شما داده است، اما نمی خواهید نام او را فاش کنید.

مثال:

A little bird told me yesterday was your birthday, and you haven’t invited me to your birthday party.

کلاغه به من گفت دیروز روز تولد شما بود، و شما من را به جشن تولد خود دعوت نکرده بودید.

– How did you know he was going to travel?
– Oh, you know a little bird told me.

– از کجا می دانستی که او می خواست به سفر برود؟

– آه، می دانید کلاغه به من گفت.

 

A little birdie told me that you eat out with your boyfriend.

کلاغه خبر آورده که با دوست پسرت بیرون غذا خوردی.

 

توجه کنید که Birdie لحن کودکانه و نحوه بیان کودکانه لغت bird است و از لحاظ معنایی با هم یکی هستند.

…………………………………………………………………………………………………

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*