لغت ۳ و ۴ درس ۳۴ کتاب ۵۰۴

نوجوان – Adolescent – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
نوجوان – Adolescent – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۳ درس ۳۴ کتاب ۵۰۴

Adolescent: / adəˈlɛs (ə) nt / Adjective & Noun

Growing up to manhood or womanhood; youthful; a person. From about 13 to 22 years of age, of puberty, pertaining to the age between childhood and adulthood, young person, immature, childish

 1. In his adolescent years, the candidate* claimed, he had undergone many hardships.*
 2. There is a fiction* abroad* that every adolescent is opposed to tradition.*
 3. Our annual rock festival attracts* thousands of adolescents.

 

(اسم & صفت ) رشد کردن تا حد یک مرد یا زن، نوجوان، شخصی از حدوداً ۱۳ تا ۲۲ سالگی، بالغ ، جوان

 

الف) نامزد ادعا می کرد که در سالهای نوجوانی اش سختی های زیادی را طی کرده است.

ب) این تصور فراگیر وجود دارد که همه ی نوجوانان مخالف سنت هستند.

ج) جشنواره ی سالانه ی موسیقی راک، هزاران نوجوان را جذب می کند.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 

 • Candidate : داوطلب خدمت در ارتش ، داوطلب ، خواهان ، نامزد ، کاندید ، داوخواه
 • Claim : خواسته ، مدعى به ، مطالبات ادعا کردن ، درخواست ، طلب ، ادعاى خسارت کردن ، دادخواست ، دعوى ، مطالبه ، ادعا کردن
 • Undergo : تحمل کردن ، دستخوش (چیزى) شدن ، متحمل چیزى شدن
 • Hardship : رنج ، حرمان ، سختى ، محنت ، مشقت
 • Fiction : تصور ، افسانه ، قصه ، داستان ، اختراع ، جعل ، خیال ، وهم ، دروغ ، فریب ، بهانه
 • Abroad : پهن ، گسترش یافته ، وسیع ، بیرون ، خارج از کشور ، ممالک بیگانه
 • Oppose : در افتادن ، ضدیت کردن ، مخالفت کردن ، مصاف دادن
 • Tradition : رسم ، سنت ، عقیده موروثى ، عرف ، روایت متداول ، عقیده رایج ، سنن ملى
 • Annual : سالیانه ، یک ساله
 • Attract: جلب کردن ، جذب کردن ، مجذوب ساختن

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: عادل سنت ازدواج را در نوجوانی به جا آورد.

کدینگ۲: آقا عبدل سنت آخر پولش را در دوران نوجوانی خرج کرد.

 

مختلط – Coeducational – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
مختلط – Coeducational – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۴ درس ۳۴ کتاب ۵۰۴

Coeducational: / ˌkəʊedjʊˈkeɪʃ(ə)n / Noun

Having to do with educating both sexes in the same school, attended by members of both sexes

 1. There has been a massive* shift to coeducational schools.
 2. Coeducational institutions, once thought to have a disruptive* effect, have been found to be beneficial.*
 3. In choosing a college, Ned leans toward schools that are coeducational.

 

(فعل) مربوط به آموزش هر دو جنس در یک مدرسه ، مختلط ، پسرانه و دخترانه

 

الف) دگرگونی عظیمی در مدارس مختلط به وجود آمده است.

ب) مؤسسات آموزشی مختلط که زمانی تصور می شد تاثیر مختل کنندهای دارند، مشخص شده است که سودمند هستند.

ج) “ند” برای انتخاب دانشگاه، به دانشکده هایی گرایش دارد که مختلط هستند.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 

 • Massive : گران کوه ، ساختمان فشرده ، سنگین ، قوال ، توپر ، بزرگ ، حجیم ، عظیم ، گنده ، فشرده ، کلان
 • Shift : تغییر دادن ، نوبت کار ، شیفت کار ، حرکت دادن ، جابجائى ، تغییر جهت ، نوبتى ، تعویض کردن ، تغییر مکان دادن ، انتقال دادن ، تغییر مسیر دادن ، تغییرمکان ، مبدله
 • Disruptive : درهم گسیخته ، نفاق افکن
 • Beneficial : سودمند ، مفید ، نافع ، پرمنفعت ، بااستفاده
 • Lean toward: تمایل داشتن ، مستعد شدن ، شیب دادن ، متمایل کردن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: کو حاجی که شال می بست سر کلاس های مختلط.

کدینگ۲: کدو که شال نمی بنده سر کلاسی که مختلط باشه .

……………………………………………………………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی