اشتباهات رایج ۱۵ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “بستگی داشتن به چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

Depend on

یا

Depend upon

نشان می دهیم و نه به صورت:

Depend from

بنابراین:

بستگی داشتن به … : 

 ✓  Depend on

 ✓  Depend upon

Depend from

مثال:

Our success depends from our work.

 ✓ Our success depends on our work.

موفقیت ما به کار ما بستگی دارد.

نکته:

فعل rely نیز که تقریبا معنی و کاربردی شبیه به Depend دارد، با حروف اضافه on و upon استفاده می شود. 

…………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “محروم کردن از چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

 Deprive of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Deprive from

بنابراین:

محروم کردن از … : 

✓ Deprive of

Deprive from

مثال:

Nelson Mandela was deprived from his freedom.

✓  Nelson Mandela was deprived of his freedom.

نلسون ماندلا از آزادی اش محروم شد.

…………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “مردن بخاطر بیماری” در زبان انگلیسی را به صورت

Die of an illness

نشان می دهیم و نه به صورت:

Die from an illness

بنابراین:

مردن بخاطر بیماری : 

✓ Die of an illness

Die from an illness

مثال:

Many people have died from malaria.

Many people have died of malaria.

بسیاری از مردم به خاطر بیماری مالاریا مرده اند.

نکته: چند فعل دیگر به همراه حرف اضافه مناسب با مفهوم تقریبا مشابه را در پائین ببینید و آنها را به خاطر داشته باشید:

People die of illness, of hunger, of thirst, of or from wounds; from overwork; by violence, by the sword, by pestilence; in battle; for their country, for a cause, through neglect; on the scaffold; at the stake.

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*