اصطلاح “Be glad to see the back of someone” در زبان انگلیسی

تا حالا مهمانی به خانه شما آمده که از دستش خسته شدید و آرزوی شما این بوده که هر چه زودتر به خانه ی خودش برگردد و شما از دست او راحت شوید!؟ در این پست به بررسی اصطلاح “Be glad to see the back of something / someone” می پردازیم که دقیقا مفهوم راحت شدن از دست کسی و یا چیزی را دارد.

معادل اصطلاح “Be glad to see the back of something / someone” در زبان فارسی همان عبارت اصطلاحی “آخیش راحت شدیم” می باشد. با ذکر یک مثال مکالمه ای به توضیح این اصطلاح مهم و کاربردی می پردازیم:  

Eve: You look so happy today, what happened Joe?

Joe: Oh, you know I am so glad to see the back of my friend

Eve: What do you mean?

Joe: One of my friends has come from New Delhi, and he brought me many problems while he was in New York. He went back to his home finally today.

ایو (حوا): امروز خیلی خوشحال به نظر میای، چی شده جو؟
جو: آه، می دانی من خیلی خوشحالم که از شر دوستم خلاص شدم.
ایو (حوا): منظورت چیه؟
جو: یکی از دوستام از دهلی نو آمده بود و زمانی که در نیویورک بود مشکلات زیادی را برام به همراه داشت. بالاخره امروز به خانه خودش برگشت.

همانطور که از مثال بالا مشاهده می کنید زمانی که ایو علت خوشحالی جو را از او می پرسد، او علت این خوشحالی را خلاص شدن از شر دوستش که مهمانش بود و از دهلی نو به نیویورک آمده بود می داند و اینکه او توانسته بعد از دردسرهای این مهمانش که برایش پیش آورده بود راحت شده و بعد از رفتن دوستش از دست او راحت شده بود. بنابراین:

Idiom #225

اصطلاح   ۲۲۵:

See the back of sb/sth

Be glad/sorry/pleased … to see the back of sb/sth

Be glad to see the back of something / someone 

نفس راحت کشیدن پس از کسی یا چیزی

از شر کسی یا چیزی خلاص شدن

 آخیش راحت شدیم

آخیش رفت

آخیش

از شر کسی یا چیزی خلاص شدن – Be glad to see the back of sb/sth – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
از شر کسی یا چیزی خلاص شدن – Be glad to see the back of sb/sth – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

اصطلاح “Be glad to see the back of something / someone” در زبان انگلیسی به این معنی است که کسی بابت به پایان رسیدن چیزی ناخوشایند خوشحال باشد. البته معنای خوشحال بودن بیشتر به دلیل حضور واژه ی “glad” می باشد که این معنای کلی خوشحال بودن می تواند با تغییر این واژه به واژه ای دیگر به معنای آن واژه (صفت) جدید در بیاید، مثلا می توان به جای واژه ی “Glad” از اژه ی “Pleased” به همان معنی و یا از واژه ی “Sorry” به معنی “ناخرسند” استفاده کرد. حضور واژه ی “Back” در این اصطلاح را می توان به رفتن کسی از پیش شخص و بدرقه ی او و یا از پشت سر او را نگاه کردن مرتبط دانست. یعنی مفهوم ظاهری این اصطلاح “خوشحال بودن بابت دیدن پشت کسی یا چیزی” می باشد و در واقع وقتی کسی پشت کسی را می بیند یا از پشت کسی را می بیند، دو واقع در موقعیتی است که از آن شخص جدا شده و یا در حال جدا شدن از آن شخص می باشد. بهرحال معنا و مفهوم اصلی این اصطلاح عبارت است از:

  • خوشحالی بابت خلاصی از دست چیزی.
  • کسی از شر چیزی یا کس دیگری خلاص و راحت شود.
  • خوشحال شدن بابت اینکه کسی از جایی رفته و یا جایی را ترک کرده باشد.
  • خوشحال شدن بابت رهایی از دست چیزی و یا کسی که حضور و یا وجودش باعث ناراحتی و ناخرسندی شخص شده بود.

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری معتبر در مورد آن، و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

Be glad to see the back of something / someone :

Be pleased when somebody leaves or when something ends because you did not like them.

خوشحال بودن زمانی که کسی جایی را ترک می کند و یا وقتی چیزی به پایان می رسد به این دلیل که شما آنها را دوست نداشتید.

Be happy when a person leaves.

خوشحال بودن بخاطر اینکه کسی از پیش شما می رود.

Oxford:

informal – Be rid of (an unwanted person or thing).

(اصطلاح غیر رسمی) از شر کسی یا چیزی (بصورت ناخواسته) خلاص شدن.

​Cambridge:

If you are pleased to see the back of someone or something, you are pleased that you no longer have to be involved with him, her, or it.

اگر شما بابت به پایان رسیدن چیزی و یا رفتن کسی خوشحال باشید دیگر نیازی به درگیر شدن (ذهنی) به آن شخص و یا آن چیز نیست (راحت می شوید).

از شر کسی یا چیزی خلاص شدن – Be glad to see the back of sb/sth – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
از شر کسی یا چیزی خلاص شدن – Be glad to see the back of sb/sth – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

The hotel staff were so glad to see the back of such a bad guest.

کارکنان هتل خیلی خوشحال شدند که از شر چنین مهمان بدی خلاص می شدند.

The guest became an absolute pain for me and I were really pleased to see the back of him.

مهمان یک دردسر فوق العاده برای من داشت و من واقعا خوشحال شدم که از شرش خلاص شدم.

I bought a new cellphone and after that I was so glad to see the back of the previous cellphone which was broken.

من یک تلفن همراه جدید خریدم و پس از آن از شر تلفن همراه قبلی که شکسته بود خلاص شدم.

I was alone in New Year’s Eve , and I was glad to see the back of 2017 and preparing to move forward in the coming year.

من در شب سال نو (شب تحویل سال) تنها بودم و خوشحال بودم که از شر سال ۲۰۱۷ خلاص شدم و خودم را برای سال جدید آماده می کردم.

After his mother-in-law went back to hers home after staying for two weeks in his home, finally he was so glad to see the back of her.

پس از اینکه مادر زنش که دو هفته در خانه آنها بود به خانه ی خودش برگشت، سرانجام او نفس راحتی کشید (از دست مادر زنش).

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی