s & es endig pronunciations

pronunciation

“s” یا  “es”  در آخر کلمه سه تلفظ متفاوت دارند .

“s” یا  “es”  در سه حالت به کلمه اضافه می شوند:

  1. با اضافه شدن به اسم ، آن کلمه جمع می شود.
  2. در زمان حال ساده با اضافه شدن به فعل در صورت فاعل سوم شخص مفرد.
  3. با اضافه شدن به اسم به همراه “,” که باعث ساختن حالت ملکی برای آن اسم می شود.

 

“s” با صدای /س/:

اگر کلمه ای به یکی از صداهای تولید شده از حروف (f,k,t,p ,gh, ph) ختم شود. پسوند s در آن کلمه با صدای /س/ تلفظ می شود.درواقع تارهای صوتی لرزشی ندارند . مثال:

roofs, works, mats, maps, coughs, photographs

“es” با صدای / ایز/ :

اگر کلمه ای به یکی از صداهای تولید شده از حروف  (sh,ch,ce,se,ge,x)ختم شود. آن کلمه با صدای /ایز/ تلفظ می شود. مثال:

fishes, teaches, places, uses, oranges, boxes

سایر کلمات با صدای /z/ /ز/ تلفظ می شود .کلماتی که صدای آخر آنها تارهای صوتی را بلرزاند .

News, Tools, Cells, Names , …

 

برای دیدن مطالب و پست های مرتبط با تلفظ در زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

برای پیوستن به تلگرام ما اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

One comment

  1. ممنون جالب بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*