اصطلاح “تا آنجا که چشم کار می کند” در زبان انگلیسی

تا آنجا که چشم کار می کند - As far as the eye can reach – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
تا آنجا که چشم کار می کند – As far as the eye can reach – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom # ۱۴۹

اصطلاح ۱۴۹:

As far as the eye can reach.

تا آنجا که چشم کار می کند.

در زبان فارسی برای بیان گستردگی و فراوانی چیزی در جایی از اصطلاح “تا آنجا که چشم کار می کند” استفاده می شود مثلا در ساحل دریا می ایستیم و می گوییم اینجا را تا آنجا که چشم کار می کند آب وجود دارد یا تا آنجا که چشم کار می کتد همه جا را آب فرا گرفته است . یا اینکه مثلا زمانی کسی پشت ترافیک گیر می کند می گوید تا آنجا که چشم کار می کتد ماشین ایستاده است. استفاده از این اصطلاح در موقعیت فراوانی و گستردگی چیزی در محلی خاص می تواند به این دلیل باشد که اگر چیزی زیاد باشد همه جا را فرا می گیرد و چشم قادر به دیدن چیزهای دیگیر نخواهد بود.

در زبان انگلیسی نیز برای بیان چنین واقعیت هایی از اصطلاحی با همین مضمون و همین مفهوم استفاده می کنیم که می توان گفت دقیقا معادل همین مفهوم در زبان فارسی می باشد. عبارت اصطلاحی مورد استفاده برای این مفهوم در زبان انگلیسی به صورت زیر می باشد:

As far as the eye can/could see/reach

که در این اصطلاح از چشم (eye) و تا جائیکه / تا آنجا که (As far as) دیدن / کار کردن چشم (could see/reach) استفاده شده که معنی این اصطلاح را با معادل فارسی آن دقیقا یکی می کند. معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است:

As far as the eye can/could see/reach: 

For a long distance until something is so far away and small it cannot be seen any more.

مثال:

The road stretched into the distance as far as the eye could see.

تا جایی که چشم کار می کرد، جاده امتداد داشت.

……………………………………………………

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی،  اینجا  را کلیک کند.

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*