اصطلاح “تا آنجا که چشم کار می کند” در زبان انگلیسی

تا آنجا که چشم کار می کند - As far as the eye can reach – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
تا آنجا که چشم کار می کند – As far as the eye can reach – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom # ۱۴۹

اصطلاح ۱۴۹:

As far as the eye can reach.

تا آنجا که چشم کار می کند.

در زبان فارسی برای بیان گستردگی و فراوانی چیزی در جایی از اصطلاح “تا آنجا که چشم کار می کند” استفاده می شود مثلا در ساحل دریا می ایستیم و می گوییم اینجا را تا آنجا که چشم کار می کند آب وجود دارد یا تا آنجا که چشم کار می کتد همه جا را آب فرا گرفته است . یا اینکه مثلا زمانی کسی پشت ترافیک گیر می کند می گوید تا آنجا که چشم کار می کتد ماشین ایستاده است. استفاده از این اصطلاح در موقعیت فراوانی و گستردگی چیزی در محلی خاص می تواند به این دلیل باشد که اگر چیزی زیاد باشد همه جا را فرا می گیرد و چشم قادر به دیدن چیزهای دیگیر نخواهد بود.

در زبان انگلیسی نیز برای بیان چنین واقعیت هایی از اصطلاحی با همین مضمون و همین مفهوم استفاده می کنیم که می توان گفت دقیقا معادل همین مفهوم در زبان فارسی می باشد. عبارت اصطلاحی مورد استفاده برای این مفهوم در زبان انگلیسی به صورت زیر می باشد:

As far as the eye can/could see/reach

که در این اصطلاح از چشم (eye) و تا جائیکه / تا آنجا که (As far as) دیدن / کار کردن چشم (could see/reach) استفاده شده که معنی این اصطلاح را با معادل فارسی آن دقیقا یکی می کند. معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است:

As far as the eye can/could see/reach: 

For a long distance until something is so far away and small it cannot be seen any more.

مثال:

The road stretched into the distance as far as the eye could see.

تا جایی که چشم کار می کرد، جاده امتداد داشت.

……………………………………………………

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی،  اینجا  را کلیک کند.

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی