لغت ۱ و ۲ درس ۲۹ کتاب ۵۰۴

زحمت – Toil– آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
زحمت – Toil– آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۱ درس ۲۹ کتاب ۵۰۴

Toil / tɔɪl / Verb & Noun

Hard work; to work hard; move with difficulty, work, labor

 1. The feeble* old man toiled up the hill.
 2. After years of toil, scientists disclosed* that they had made progress in controlling the dreaded* disease.
 3. Despite* all his toil, Fred never succeeded in reaching his goal.

 

(فعل – اسم) کار سخت، سخت کار کردن، به سختی حرکت کردن، محنت ، کار پر زحمت ، کشمکش ، ستیز ، پیکار ، مجادله ، بحث وجدل ، محصول رنج ، زحمت کشیدن ، رنج بردن ، تور یا تله ، دام

 

الف) پیرمرد ناتوان، به زحمت از تپه بالا رفت.

ب) بعد از سالها زحمت، دانشمندان فاش کردند که در کنترل بیماری وحشتناک پیشرفت کرده اند.

ج) «فرد» با وجود تمام زحماتش هرگز در رسیدن به هدفش موفق نشد.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Feeble: ضغیف ، کم زور ، ناتوان ، عاجز ، سست ، نحیف
 • Hill: تپه ، پشته ، تل ، توده کردن ، انباشتن
 • Scientist: عالم ، دانشمند
 • Disclose: فاش کردن ، باز کردن ، اشکار کردن
 • Progress: پیشرفت کردن ، پیشرفت ، پیشروى ، حرکت ، ترقى ، جریان ، گردش ، سفر
 • Dread: ترس ، بیم ، وحشت ، ترسیدن (از)
 • Disease: ناخوشى ، مرض ، دچارعلت کردن
 • Despite: با وجود ، بااینکه ، کینه ورزیدن
 • Succeed: کامیاب شدن ، موفق شدن ، نتیجه بخشیدن ، بدنبال امدن ، بطور توالى قرار گرفتن
 • Reach: دسترسى ، توانایى ، استطاعت ، وسعت حدود ، میدان ، هدف ، رسیدن به ، نائل شدن به ، کشش ، حصول ، رسایى ، برد
 • Goal: (در فوتبال) دروازه ، دروازه بان ، مقصد ، هدف ، گل زدن ، هدفى در پیش داشتن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: تو ایل قشقایی مردم به سختی کار می کنند.

کدینگ۲: کارهای سخت همیشه طول می کشد.

اشتباه – Blunder – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
اشتباه – Blunder – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۲ درس ۲۹ کتاب ۵۰۴

Blunder / ˈblʌndə / Verb & Noun

Stupid mistake; to make a stupid mistake; stumble; say clumsily, move back and forth in a clumsy manner, move blindly, grope

 1. The exhausted* boy blundered through the woods.
 2. Bert’s awkward* apology* could not make up for his serious blunder.
 3. The general’s blunder forced his army to a rapid* retreat.

 

(فعل – اسم) اشتباه احمقانه، مرتکب اشتباه احمقانه ای شدن، تلو تلو خوردن، با دستپاچگی گفتن، اشتباه بزرگ ، سهو ، اشتباه لپى ، اشتباه کردن ، کوکورانه رفتن ، دست پاچه شدن و بهم مخلوط کردن

 

الف) پسرک خسته در جنگل تلوتلو می خورد.

ب) عذر خواهی ناجور « برت »، نتوانست اشتباه جدی اش را جبران کند.

ج) اشتباه «ژنرال » سپاهش را مجبور به عقب نشینی سریع کرد.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Exhausted: خسته ، تمام شده ، مصرف شده ، تحلیل رفته
 • Woods: درختزار ، جنگل
 • Awkward: خامکار ، زشت ، بى لطافت ، ناشى ، سرهم بند ، غیر استادانه
 • Apology: پوزش ، عذرخواهى (رسمى) ، اعتذار ، مدافعه
 • make up: ترکیب ، ساختن ، گریم و آرایش ، بخشیدن و فراموش کردن اشتباه کسی
 • Serious: جدى ، مهم ، خطیر ، سخت ، خطرناک ، وخیم
 • Force: تحمل کردن ، مجبور کردن ، فشار دادن ، جبر ، عنف ، نفوذ
 • Rapid: تندرو ، سریع العمل ، چابک
 • Retreat: به تفرقه ، فرمان متفرق شوید ، عقب نشینى اجبارى ، بازگشتن ، مراسم شامگاه ، عقب نشینى کردن ، عقب نشینى ، کناره گیرى ، گوشه عزلت ، انزوا ، عقب نشاندن ، پس گرفتن ، عقب زدن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: نگه داشتن گل بلندر توی خونه اشتباه احمقانه ای هست.

کدینگ۲: این رنگ موی بلونده ، رنگ احمقانه ای بود که گریمور برای بازیگر انتخاب کرده بود.

…………………………………………………………………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی