اصطلاح “to laugh all the way to the bank” در زبان انگلیسی

آیا می دانید در زبان انگلیسی برای کسی که به راحتی پول در می آورد از چه عبارت و یا اصطلاحی استفاده می شود؟

در این پست می خواهیم در مورد اصطلاحی بحث کنیم که در آن مفهوم پول پیدا کردن به صورت راحت بیان می شود، اصطلاحی که برای این منظور استفاده می شود، عبارت غیر رسمی “to laugh all the way to the bank” است که می توان معادل آن را در زبان فارسی عبارت اصطلاحی “پول پارو کردن”  و یا “پول به جیب زدن” دانست. معنی ظاهری و تحت الفظی که از این عبارت اصطلاحی می توان برداشت کرد این است که کسی با خوشحالی و خنده به بانک مراجعه می کند و آن شخص در مسیری که برای رسیدن به بانک طی می کند می خندد. البته تا حدودی هم با توجه به این معنای ظاهری می توان به معنای اصطلاحی آن پی برد و آن را درک کرد؛ در واقع کسی که در مسیر رفتن به بانک می خندد کسی است که پول زیادی دارد و قرار نیست که او این پول را از دست دهد بلکه او این پول را در جایی سرمایه گذاری می کند. برای درک بیشتر این معنا به مکالمه زیر توجه کنید: 

Mike: He is our new neighbor, and he is a wealthy man.

Jack: Oh, that’s why he has such a great car.

Mike: Yes, he laughs all the way to the bank.

Jack: You need to know his business.

Mike: I think he is in computer industry.

مایک: او همسایه جدید ما است و او یک مرد ثروتمند است.
جک: اوه، به همین دلیل است که او چنین ماشین عالی ای دارد.
مایک: بله، او پول پارو می کند (خیلی راحت پول در می آورد)
جک: شما باید کار او را بدانید (شما باید از کارش سر در بیارید که چه شغلی دارد).
مایک: فکر می کنم او در صنعت (کار) کامپیوتر است.

همانطور که از مثال مکالمه ای فوق مشاهده می کنید پول دار بودن و یا پول را پارو کردن همسایه مایک با عبارت اصطلاحی “laughs all the way to the bank” بیان شده که معادل فارسی آن می تواند به صورت زیر باشد:

Idiom #214

اصطلاح ۲۱۳:

to laugh all the way to the bank

پول پارو کردن

پول در آوردن خیلی راحت

پول زیادی به جیب زدن

پول پارو کردن - to laugh all the way to the bank - اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
پول پارو کردن – to laugh all the way to the bank – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

اصطلاح “to laugh all the way to the bank” در زبان انگلیسی در برخی موارد به صورت “to cry all the way to the bank” نیز به کار می رود؛ یعنی به جای واژه “laugh” در آن از واژه “cry” استفاده می شود. علیرغم تفاوت معنایی ظاهری بین دو واژه laugh و cry که به ترتیب به معنی “خندیدن” و “گریه کردن” می باشد، اما باید توجه داشت که این دو اصطلاح با هم تقریبا مترادف هستند. تنها تفاوتی که بین این دو اصطلاح وجود دارد این است که در اصطلاح اول (که در آن از واژه laugh استفاده شده) معنا به صورت مستقیم بیان می شود اما در اصطلاح دوم (که در آن از واژه cry استفاده شده) معنا به صورت کنایه ای، غیرمستقیم، و طعنه آمیز بیان می شود. برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

To laugh all the way to the bank: 

​Cambridge:

informal – to be earning a lot of money easily

اصطلاحی غیر رسمی – به راحتی مقدار زیادی پول به دست آوردن

​Oxford:

Make a great deal of money very easily.

مقدار زیادی پول را به راحتی در معامله ای به دست آوردن.

Merriam – Webster:

to make a lot of money especially by doing something that other people thought was foolish or amusing

مقدار زیادی پول به دست آوردن به ویژه با انجام کارهایی که دیگران فکر می کنند کارهای احمقانه یا سرگرم کننده ای می باشد.

Macmillan dictionary:

to make a lot of money easily

پول زیادی را به راحتی به دست آوردن.

The free dictionary:

To profit or benefit from something that is regarded by others as frivolous or stupid.

پول در آوردن و یا سود بردن از چیزی که از دید دیگران به نظر می رسد کارهای فریبنده یا احمقانه ای باشد.

to be very happy about money that has been earned by doing something that other people might think is unfair or that they criticized.

خوشحال بودن بخاطر پول کسب شده از طریق انجام کارهایی که دیگران ممکن است فکر کنند غیرمنصفانه باشد و یا بخاطر آن مورد انتقاد قرار بگیرند.

make a great deal of money with very little effort.

مقدار زیادی پول را با تلاش بسیار کمی بدست آوردن

(informal) make a lot of money easily and feel very pleased about it

(غیر رسمی) به راحتی پول زیادی را بدست آوردن و در مورد آن بسیار خوشحال شدن

To take glee in making money, especially from activity that others consider to be unimpressive or unlikely to turn a profit.

خوشحالی کردن برای بدست آوردن پول، به ویژه از کاری که دیگران آن را ناکارآمد و یا بعید می دانند.

Dictionary.com:

To be amused and gratified by a victory where a defeat was predicted

برای جلب رضایت و تقدیر از پیروزی که در آن شکست پیش بینی شده بود

Exult in a financial gain from something that had either been derided or thought worthless.

خوشحال بودن و به وجد آمدن به دلیل کسب سود مالی از چیزی که به نظر مسخره و یا بی ارزش می آید.

پول به جیب زدن - to laugh all the way to the bank - اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
پول به جیب زدن – to laugh all the way to the bank – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

Apple is laughing all the way to the bank with its new iPhone.

اپل با آیفون جدیدش دارد پول زیادی به جیب می زند (پول پارو می کند).

They’ll be laughing all the way to the bank if they make a new deal on my project.

اگر آنها معامله ی جدیدی روی پروژه ی من انجام دهند، آنها پول زیادی به جیب خواهند زد (پول پارو خواهند کرد).

The new Paramount’s movie grossed more than $25 million. Paramount laughed all the way to the bank by making this sum of money.

فیلم جدید پارامونت (شرکت فیلمسازی) بیش از ۲۵ میلیون دلار فروش داشته است. پارامونت پول زیادی به جیب زد (پول پارو کرد).

You can’t believe me about the great success of this comedian, but he’s laughing all the way to the bank.

شما نمی توانید در مورد موفقیت بزرگ این کمدین (حرف های) من را باور کنید، اما (واقعیت این است که) او پول زیادی به جیب می زند (پول پارو می کند).

We thought his invention was ridiculous, but now he’s laughing all the way to the bank by this invention.

ما فکر می کردیم که اختراعش چیز مسخره ای باشد، اما اکنون او با این اختراعش پول زیادی به جیب می زند (پول پارو می کند).

They may mock us about our new product, but we will laugh all the way to the bank while our new product is going to sold in stores nationwide.

آنها ممکن است محصول جدید ما را مسخره کنند، اما ما پول زیادی به جیب می زنیم (پول پارو می کنیم) با توجه به اینکه محصول جدید ما در فروشگاه های سراسر کشور فروخته می شود.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی