سخنان لئو تولستوی (Leo Tolstoy) با ترجمه فارسی

لئو تولستوی - Leo Tolstoy

لئو تولستوی – Leo Tolstoy

Leo Tolstoy

Russian writer
Count Lev Nikolayevich Tolstoy, usually referred to in English as Leo Tolstoy, was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time.
Born: September 9, 1828, Yasnaya Polyana, Russia
Died: November 20, 1910, Lev Tolstoy, Russia
Movies: Anna Karenina, L’Argent, Ivans Xtc, Two Jacks, …
Books:
War and Peace – 1867
Anna Karenina -1877
The Death of Ivan Ilyich – 1886
The Kingdom of God Is Wi… – 1894
Resurrection – 1899

Source: Wikipedia

لئو تولستوی

نویسنده روسی
کونت لو نیکولایویچ تولستوی، که در زبان انگلیسی و فارسی معمولا به عنوان لئو تولستوی شناخته می شود، یک نویسنده روسی بود که به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان تمام دوران در نظر گرفته شده است.
تاریخ و محل تولد: ۹ سپتامبر ۱۸۲۸، یسنایا پولیانا (Yasnaya Polyana)، در روسیه
تاریخ و محل وفات: ۲۰ نوامبر ۱۹۱۰، لو تولستوی، روسیه
فیلم هایی که بر اساس کتاب های او ساخته شده اند: آنا کارنینا (Anna Karenina)، لارجنت (L’Argent)، ایوانز (Ivans Xtc)، دو جک (Two Jacks)، و …
جنگ و صلح – ۱۸۶۷
آنا کارنینا -۱۸۷۷
مرگ ایوان ایلیچ – ۱۸۸۶
پادشاهی خدا در درون شماست – ۱۸۹۴
قیامت – ۱۸۹۹

منبع: ویکی پدیا

لئو تولستوی - Leo Tolstoy

لئو تولستوی – Leo Tolstoy

در این جا تعدادی از سخنان و نقل قول های مشهور لئو تولستوی (Leo Tolstoy) را به همراه ترجمه فارسی آنها تقدیم شما می کنیم.

………………………………………………………………………………………………………………………

In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you.

به نام (خاطر) خدا، لحظه ای درنگ کنید، کار خود را متوقف کنید، و به اطراف خود نگاهی بیاندازید.

………………………………………………………………………………………………………………………

One of the first conditions of happiness is that the link between Man and Nature shall not be broken.

یکی از اولین شرایط شادی این است که ارتباط بین انسان و طبیعت نباید قطع شود.

………………………………………………………………………………………………………………………

Without knowing what I am and why I am here, life is impossible.

بدون دانستن آن که من چیستم و چرا من اینجا هستم، زندگی غیرممکن می باشد.

………………………………………………………………………………………………………………………

Truth, like gold, is to be obtained not by its growth, but by washing away from it all that is not gold.

حقیقت، مثل طلا، نه به وسیله رشد آن، بلکه با شستن از آن همه آنچه که غیر طلاست به دست می آید.

………………………………………………………………………………………………………………………

True life is lived when tiny changes occur.

زندگی واقعی زمانی رخ می دهد که تغییرات کوچک رخ می دهد.

………………………………………………………………………………………………………………………

It is amazing how complete is the delusion that beauty is goodness.

(این سخن) شگفت آور است که چقدر کامل است (اینکه گفته می شود) که زیبایی همان خوبی است.

………………………………………………………………………………………………………………………

Music is the shorthand of emotion.

موسیقی نوشته ای سریع و تند از احساس می باشد.

تند نویسى ، مختصر نویسى : shorthand

………………………………………………………………………………………………………………………

There is no greatness where there is no simplicity, goodness and truth.

جایی که سادگی، خیر و حقیقت وجود نداشته باشد هیچ عظمتی وجود ندارد.

………………………………………………………………………………………………………………………

The sole meaning of life is to serve humanity.

تنها معنای زندگی، خدمت به بشریت است.

………………………………………………………………………………………………………………………

If you want to be happy, be.

اگر می خواهی خوشحال باشی، باش.

………………………………………………………………………………………………………………………

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

همه به فکر تغییر جهان هستند، اما هیچ کس به فکر تغییر خود نیست.

………………………………………………………………………………………………………………………

The two most powerful warriors are patience and time.

صبر و زمان، دو جنگجوی قدرتمند هستند.

لئو تولستوی - Leo Tolstoy

لئو تولستوی – Leo Tolstoy

………………………………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به سخنان بزرگان با ترجمه فارسی اینجا را کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*