اصطلاح “ردخور نداشتن” در زبان انگلیسی

رد خور نداشتن - Beyond a doubt - اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
رد خور نداشتن – Beyond a doubt – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #204

اصطلاح ۲۰۴: 

رد خور نداشتن

بدون هیج ردخوری

Beyond a doubt

Beyond a shadow of (a) doubt

همانطور که مشاهده می کنید اصطلاح رد خورد نداشتن در زبان انگلیسی به معنی چیزی یا کسی است که نمی توان آن را زیر سوال بود و با اطمینان کامل می توان د ر مورد آن چیز و یا آن شخص و در آن زمینه بخصوص مورد نظر می توان اظهار نظر کرد و آن را اعلام کرد. مثلا  ممکن است شخصی در مورد تضمینی بودن سود یک تجارت از این اصطلاح استفاده کند و یا دانشجویی در مورد تدریس استاد خاصی از این اصطلاح استفاده کند و مثلا بگوید گرفتن نمره قبولی  با بودن در کلاس فلان استاد ردخورد ندارد.

این اصطلاح در زبان انگلیسی به صورت عبارت “Beyond a shadow of a doubt” و یا به صورت خلاصه تر “Beyond a doubt” بیان می شود که از واژه های موجود در این عبارت اصطلاحی می توان به معنی این اصطلاح پی برد و برخلاف خیلی از اصطلاحات دیگر درک معنای واقعی آن از روی ظاهر این عبارت چندان دشوار نیست. به معنی واژه های تشکیل دهنده این اصطلاح دقت کنید:

Beyond: آنسوى ، آنطرف ، ماوراء ، دورتر ، برتر از

Shadow: شبح ، سایه ، ظل ، سایه افکندن بر ، رد پاى کسى را گرفتن ، پنهان کردن

Doubt: شبهه ، گمان ، دودلى ، نامعلومى ، شک داشتن ، تردید کردن

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن به همراه چندین مثال مرتبط توجه فرمائید:

Beyond a shadow of a doubt:

Allowing no uncertainty.

اجازه ندادن به هیچگونه عدم اطمینان.

Cambridge:

​If you know or believe something beyond a shadow of a doubt, you are certain that it is true.

اگر چیزی از نظر شما رد خورد نداشته باشد، مطمئن هستید که آن چیز درست است.

Merriam – Webster:

Any doubt at all.

بدون هیچ شکی

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال که در زیر آمده توجه کنید:

We need to convince him beyond a shadow of (a) doubt that he has not decided a right decision.

ما باید او را متقاعد کنیم که او بدون هیج ردخوری تصمیمی درست نگرفته است.

There is not a shadow of (a) doubt that he is lying on this subject.

بدون هیج ردخوری او در مورد این موضوع دروغ می گوید.

You’ve proved it beyond doubt and they all accepted it.

شما بدون هیج ردخوری آن را اثبات کردید همه آنها آن را پذیرفتند.

He is responsible for his mistakes beyond a shadow of a doubt.

بدون هیج ردخوری او مسئول اشتباهات خود است.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی