اصطلاح “آتش را دامن زدن” در زبان انگلیسی

آتش را دامن زدن – add fuel to the fire – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
آتش را دامن زدن – add fuel to the fire – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #199

اصطلاح ۱۹۹: 

آتش را دامن زدن

اصطلاح “دامن زدن به آتش” در زبان فارسی به این معنی است:
• آتش افروختن
• شعله ور کردن آتش
• برافروختن بیشتر آتش
• کمک به افزایش حجم و اندازه آتش
• …
می باشد و اکثر افراد در بکار بردن این اصطلاح رایج منظورشان همان عبارت اصطلاحی “دامن زدن آتش فتنه” می باشد که معنی آن همان افزایش نفرت و دشمنی بین دو نفر یا دو گروه می باشد. به عبارت دیگر وقتی کسی آتش را دامن می زند بیشتر این معنی است که کاری می کند که شدت اختلاف و دشمنی بین دو نفر و یا دو گروه افزایش یابد و در ارتباط موجود بین آن دو طرف فتنه گری کند. البته در زبان فارسی اصطلاح ” آتش بیار معرکه ” نیز به همان معنا و کاربرد استفاده می شود که بیشتر به کسی گفته می شود که به منظور دستیابی به هدف خاصی بین دو طرف فتنه گری و اختلاف افکنی می کند.
در زبان انگلیسی نیز از عبارت “Add fuel to the fire” به همان معنا و مفهوم استفاده می شود که همانند معادل فارسی خود بسیار رایج و کاربردی می باشد و البته هم معنای ظاهری و تحت الفظی آن و هم معنای اصطلاحی آن به هم نزدیک است و از همان ظاهر این عبارت می توان به معنای اصطلاحی آن نیز پی برد. در این عبارت fuel به این معنی است:
Fuel: ماده قابل اشتعال ، غذا ، اغذیه ، تقویت ، سوخت گیرى کردن ، سوخت دادن (به) ، تحریک کردن ، تجدید نیرو کردن

در این اصطلاح معنی “تحریک کردن” به منظور دستیابی به هدف خاصی مد نظر می باشد. البته معنی ظاهری این اصطلاح در زبان انگلیسی “اضافه کردن سوخت به آتش” می باشد که در واقع همان معنی ” فتنه گری و اختلاف افکنی بین دو طرف و به منظور دستیابی به هدف خاص ” و یا همان “دو به هم زنی” از آن برداشت می شود. استفاده از این اصطلاح در زبان انگلیسی به دوران رومیان بر می گردد که اولین بار Livy در کتاب “تاریخ روم” از آن استفاده کرد و پس از آن میان عامه مردم رواج پیدا کرد.

اصطلاح “آتش را دامن زدن” در زبان انگلیسی به صورت ضرب المثل نیز به کار رفته و در مورد آن در پستی جداگانه مفصلا بحث شده که برای مطالعه ی آن می توانید به لینک موجود در خود نوشته ی این ضرب المثل در عکس بالا  و نوشته ی زیر آن مراجعه کنید:

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی توضیحات چند دیکشنری به همراه چند مثال در ادامه خدمت شما ارائه می گردد:

Add fuel to the fire (or flames):

Cambridge:

Make an argument or bad situation worse.

یک بحث یا وضعیت بد را بدتر کردن

Oxford:

Cause a situation or conflict to become more intense.

شدیدتر شدن یک وضعیت یا یک کشمکش.

Dictionary.com

Worsen an already bad situation, as by increasing anger, hostility, or passion, as in

بدتر شدن یک وضع بد مثلا با افزایش خشم، خصومت یا اشتیاق

Macmillan:

To make a bad situation even worse by saying or doing something that makes someone angry

وضعیت بدی را بدتر کردن با گفتن یا انجام کاری که شخص را عصبانی می کند

The free dictionary:

To do or say something to make an argument, problem, or bad situation worse; to further incense an already angry person or group of people.

انجام دادن یا گفتن چیزی که باعث ایجاد بحث، مشکل یا وضعیت بدتری شود جهت تشدید عصبانیت شخص یا گروهی از افراد عصبانی

To make a problem worse; to say or do something that makes a bad situation worse; to make an angry person get even angrier.

بدتر کردن یک مشکل، گفتن یا انجام کاری که باعث بدتر شدن یک وضعیت بد شود؛ تشدید عصبانیت شخص یا گروهی از افراد عصبانی

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

Shouting at a child who is crying just adds fuel to the fire.

فریاد بچه ای که گریه می کند، به آتش دامن می زد.

The government’s comments about the demonstration added fuel to the fire.

نظرات دولت در مورد تظاهرات به آتش دامن زد.

Bill was so sad about his failure and your words just added fuel to the fire.

 بیل در مورد شکستش خیلی ناراحت بود و حرف های شما فقط دامن زدن به آتش بود.

You must not try to get more lone from so many banks, this really would be adding fuel to the fire, because having more money can’t solve your problems.

شما نباید سعی کنید که از بانک های مختلف وام بیشتری بگیرید، این واقعا می تواند به آتش دامن بزند، زیرا داشتن پول بیشتر نمی تواند مشکلات شما را حل کند.

The manager resignation was a kind of adding fuel to the flames in this bad situation.

استعفای مدیر در این وضعیت بد به نوعی دامن زدن به آتش بود.

He was so furious in his debate and his apologies only added fuel to the flames.

او در بحث خود بسیار خشمگین بود و معذرت خواهی اش فقط دامن زدن به آتش بود.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی