اصطلاح “با دم خود گردو شکستن” در زبان انگلیسی

 با دم خودگردو شکستن – To be like a dog with two tails – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
با دم خودگردو شکستن – To be like a dog with two tails – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #168

اصطلاح ۱۶۸:

با دم خودگردو شکستن

(To be) like a dog with two tails

برای روشن شدن بیشتر مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی، معنی و توضیحات بکار رفته برای آن را از چند فرهنگ لغت (دیکشنری) معتبر به همراه چند مثال مرتبط بررسی می کنیم:

(To be) like a dog with two tails: 

(To be) like a dog with two tails:

To be very happy because something good has happened

He’s so happy like a dog with two tails today.

امروز انقد خوشحاله که با دمش گردو میشکونه.

 

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی