Home -> Idioms -> اصطلاح “بالا دست ندارد” در زبان انگلیسی – Second to none

اصطلاح “بالا دست ندارد” در زبان انگلیسی – Second to none

بالادست ندارد - Second to none - اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
بالادست ندارد – Second to none – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom # 147

اصطلاح ۱۴۷:

بالادست ندارد

Second to none

اصطلاح امروز ما در مورد بهتر بودین چیزی یا کسی است. این مفهوم را در زبان فارسی به صورت “بهترین … ” یا “بالادست نداره” استفاده می کنیم. اصطلاح “بالا دست نداره” در زبان فارسی به این معنی است که شخص یا شی مورد نظر دارای بهترین کیفیت و حداکثر توانایی ممکن است. این اصطلاح در زبان فارسی بسیار کاربردی و رایج می باشد.

اول است ، دومى ندارد ، بالادست ندارد

Second to none:

The best

بالادست ندارد

we provide a service that is second to none.

ما خدماتی را ارائه می کنیم که رو دست نداره.

……………………………………………………

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی،  اینجا  را کلیک کند.

……………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*