Common Mistakes – اشتباهات رایج ۳

اشتباهات رایج (Common Mistakes)در زبان انگلیسی از درس ها و مباحث کاربردی برای آموزش زبان انگلیسی محسوب می شوند که می توانند نقش بسزایی در یادگیری و آموزش نکات برای زبان آموزان داشته باشند. از این به بعد سری پست های اشتباهات رایج (Common Mistakes) را آماده و خدمت شما ارئه می کنیم. سعی می کنیم که برای هر کدام از اشتباهات رایج دلایل و نکات مربوطه را نیز به همراه آنها خدمت شما ارائه کنیم.

اشتباهات رایج ۳ - Common Mistakes
اشتباهات رایج ۳ – Common Mistakes

 I’m glad that the news are good. 

✓  I’m glad that the news is good.

معنی: به خاطر این خبر(خبرها) خوشحالم.

نکته: اگر چه”News” یک اسم در ظاهر جمعه است، اما مانند یک اسم مفرد عمل می کند و همیشه با فعل مفرد به کار میرود.

 

اشتباهات رایج ۳ - Common Mistakes
اشتباهات رایج ۳ – Common Mistakes

My doctor told to me to stay home for 2 days. 

✓ My doctor told me to stay home for 2 days.

معنی: دکترم گفت برای دو روز تو خونه بمونم.

نکته: اشتباهی که خیلی از زبان آموزان مرتکب میشوند درباره فعل “Tell” است

فعل “Tell” یک فعل متعدی است یعنی به مفعول نیاز دارد، و مفعول آن در این جمله ضمیر مفعولی “me” می باشد که بدون نیاز به حرف اضافه “to” و به تنهایی بکار برده می شود. حرف اضافه “to” با فعل بعدی (که در اینجا stay است) مورد استفاده قرار می گیرد.

اشتباهات رایج ۳ - Common Mistakes
اشتباهات رایج ۳ – Common Mistakes

She accused the man for stealing.

✓ She accused the man of stealing.

 معنی: او آن مرد را به دزدی متهم کرد.

 نکته: معادل درست متهم کردن کسی “accuse of”  است نه “accuse for”. به معنی دو لغت زیر توجه کنید:

Accusation: اتهام    

Accused: متهم         

…………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

…………………………………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*