خانه -> Blog -> Idioms13

Idioms13

idiomsاصطلاحات :

Cat got your tongue:
لال مونی گرفتی

My number is up:
اجلم رسیده، دیگه کارم تموم شده 

Every one came alive:
زنده شدن، به وجد آمدن

It was all Greek to me:
قابل درک نبود 

Stop beating around the bush:
حاشیه رفتن، صغری کبری چیدن

It’s on the tip of my tongue:
نوک زبونم بود

The drinks were on the house:
مجانی، حساب فروشنده با رستوران

I am not gonna play gooseberry:
سر خر بودن، مو دماغ بودن، مزاحم بودن

It was the last straw:
طاقت کسی طاق شدن

The whole ball of wax:
کاسه و کوزه، همه چیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*