Julia’s first day – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۱)

روز کاری اول جولیا - Julia's first day
روز کاری اول جولیا – Julia’s first day

در این مجموعه پست های آموزش مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی قصد داریم یک مجموعه از ویدیوهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی را خدمت شما عزیزان زبان آموز ارائه کنیم. لطفا توجه فرمائید که این مجموعه ویدیوها با دقت و حساسیت خاصی و صرفا جهت آموزش مکالمه زبان انگلیسی انتخاب شده اند، و حداکثر سعی شده از ویدیوهای با سطح زبان متوسط و جذاب استفاده شود. در هر پست از این مجموعه آموزشی چند دقیقه از یک فیلم آموزشی و با هدف آموزش مکالمه زبان انگلیسی مورد بحث و ترجمه قرار گیرد.

از شما زبان آموز عزیز انتظار می رود که فیلم را به دقت و چندین بار مشاهده کنید تا تاثیر یادگیری لغات و اصطلاحات بکار رفته در متن گفتگوها و مکالمات بیشتر گردد. سعی ما بر این است که در کنار زیرنویس فیلم ترجمه ای دقیق و درست از متن دیالوگ ها و فیلم نامه ارائه گردد.

بهتر است ویدیو را با هدست ببینید و با دقت به تلفظ کلمات و عبارات بکار رفته در مکالمه ویدیویی توجه کنید و هر جا در مورد ترجمه اشکالی برای شما پیش آمد به متن ترجمه مراجعه کنید. با توجه به زحمات زیادی که برای این مجموعه کشیده شده و بصورت کاملا رایگان در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد از شما انتظار می رود آنرا به دوستان خود که مایل به یادگیری زبان انگلیسی هستند معرفی کنید. نکته مهم برای یادگیری مکالمه زبان به کمک فیلم تاثیر بسیار زیاد آن بر زبان آموز است که ما همیشه در کلاس های آموزش مکالمه ویدیویی به زبان آموزان تاکید می کنیم که دیدن دقیق و چند باره یک فیلم می تواند به اندازه یک ترم تحصیلی برای آموزش مکالمه مفید واقع شود ضمن اینکه آموزش مکالمه ویدیویی و دیدن فیلم آموزشی مکالمه روش بسیار مناسبی برای یادگیری مکالمه و Speaking می باشد.

فیلم حاضر یک فیلم بلند ۷ قسمتی است که در هر پست ۱ قسمت از آن با توضیحات، متن انگلیسی، و ترجمه فارسی آن خدمت شما ارائه می گردد. این فیلم آموزشی که در آن از تلفظ زیبای بریتیش استفاده شده  به نام Lifetime و از مجموعه ویدیوهای آموزشی  Oxford English Learning انتخاب شده است.

برای دیدن قسمت بعدی (قسمت ۲) این مکالمه ویدیویی ، کلیک کنید..

Julia’s first day

روز کاری اول جولیا
متن دیالوک و زیرنویس این قسمت از مکالمه ویدیویی به همراه ترجمه آن:

Good morning. It’s seven thirty.

صبح بخیر. ساعت ۷:۳۰ است.

I’m Gary Fenton. Here is the news :

 من گری فنتون هستم. این خبرهای امروز است:

The prime minister is in the United States today…

نخست وزیر امروز در ایالات متحده است.

…for talks with the American president at the White House.

…برای گفتگوهایی با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید

The talks are very important for British and American…

این گفتگوها برای انگلیسی ها و آمریکایی ها خیلی مهم هستند…

Look at the time!

ساعتو نگاه کن!

Julia!

جولیا!

It’s half past seven.

ساعت هفت و نیمه.

Your train’s at quarter to eight.

(ساعت حرکت) قطارت یه ربع به هشته.

Coming.

دارم میام.

Is this OK?

خوبه؟

Lovely dear. Well, good luck.

دوست داشتنیه عزیزم. خوب موفق باشی.

Thanks Mum. Bye dad.

مرسی مامان. خداحافظ بابا.

Bye love.

بای عشقم.

Colin! It’s her first day today.

کولین.اولین روز کاریشه.

What? Oh yes!

چی، اوه بله!

Thanks Dad. Bye.

مرسی بابا. خداحافظ.

That’s 4.50 please.

۴.۵۰ (پوند) میشه لطفا.

Here you are. Thank you very much, thank you.

بفرمایید. خیلی ممنون ،مرسی.

OK, Bye. Bye.

اوکی. خداحافظ. خداحافظ

Excuse me.

ببخشید.

Sorry

ببخشید.

Morning, Ted.

صبح (بخیر)، تد.

Good morning, Tim.

صبح بخیر، تیم.

How are you?

چطوری؟

I’m fine , thanks. And you?

خوبم، مرسی‌. تو چی؟

Good morning. Can I help you?

صبح بخیر. میتونم کمکتون کنم؟

Yes, Martha Mc Kay, please.

بله، مارتا مک کی (رو میخواستم) لطفا

She’s the producer.

او تولیدکننده ست.

That’s 5894.

(سماره داخلیش) ۵۸۹۴ است.

What’s your name, please.

اسمتون، لطفا

Julia Drake.

جولیا دریک

Hello. Miss Drake is at Reception.

سلام. خانم دریک تو (بخش) پذیرشه.

Yes, all right.

بله، بسیار خب.

Mrs. Mc Kay is in Room 12.

خانم مس کی، توی اتاق دوازدهه.

That’s on the second floor.

اون توی طبقه ی دومه.

The lift is over there.

آسانسور اونجاست.

Thank you.

ممنون.

And what’s your address?

و آدرستون چیه؟

۹۴ Tindall Street.

پلاک خیابان تیندال ۹۴

How do you spell Tindal

میتونی تیندال رو اسپل کنی

T-I-N-D-A double L .

T-I-N-D-A و دو تا L

Thank you. And your postcode?

ممنون. و کد پستیتون؟

Can you repeat that, please?

میتونید اونو تکرار کنید لطفا؟

KT9 8NB.

KT9 8NB

And your telephone number?

و شماره تلفنتون؟

۰۱۳۷۲۸۹۵۳۱

Thank you, Ms. Fossett. Goodbye.

ممنون خانم فاست . خدا حافظ

Hello. I’m …

سلام. من … هستم.

 Julia! Welcome to Apex TV.

جولیا به Apex TV خوش اومدی.

Come in.

بیا تو.

No, don’t come in.

نه، نیا تو.

This is my personal assistant, Rebecca Bond.

این دستیار شخصی من، ربیکا باند، هستش.

How do you do Rebecca?

چطوری ربکا؟

Pleased to meet you.

از دیدنت خوشحال شدم.

Come and meet some of the people in the newsroom.

بیا و بعضی از افراد داخل اتاق خبر رو ببین.

Is Frederick in?

فریدریک داخله؟

He’s the Managing Director.

اون مدیر عامله.

No. He’s in London.

نه. اون لندنه.

Oh, I see. Right. Well.

اه فهمیدم. درسته. خوبه

Come on then, Julia.

پس بدو بیا جولیا.

That’s Tim Barnes over there.

اون تیم بارنس هست که اونجاست

He’s a reporter.

اون یه گزارشگره.

Tim, this is Julia.

تیم، این جولیاست.

She’s our new trainee.

اون کارآموز جدیدمونه.

Hi.

سلام

Hi.

سلام

This is a very interesting story, Martha.

این یه داستان خیلی جالبیه مارتا.

Look at this.

اینو نگاه کن.

Tell me about it this afternoon. OK?

عصر در موردش بهم بگو. خب؟

Sure. See you around, Julie.

حتما. می بینمت جولی.

Julia

جولیا

Sorry

ببخشید

My name isn’t Julie. It’s Julia.

اسم من جولی نیست. جولیاست.

Oh, right.

اه، درسته.

And address has got two D’s.

و آدرس دوتا D داره.

What?

چی؟

Address is A, double D.

آدرس با A و دوتا D (نوشته) می شود.

Right. Thank you.

درسته. ممنون.

Don’t mention it.

خواهش می کنم.

Who’s that young woman with Martha and Sean?

اون زن جوان کیه که با مارتا و شانه؟

Her name’s Julia.

اسمش جولیاست.

She’s a new trainee.

او یه کارآموز جدیده.

Mmm. She’s very pretty.

همم. او خیلی خوشگله.

Well that’s every one, I think.

خب من فک میکنم همه افراد اونا بودن.

Tea or coffee?

چایی یا قهوه؟

Coffee, please.

قهوه لطفا.

Black or white?

سیاه یا سفید؟

Oh, white with no sugar, please.

اه، سفید و بدون شکر باشه لطفا.

Hello. You’re Julia, aren’t you?

سلام. شما جولیا هستید، نیستید؟

Yes, and …

بله و …

Pleased to meet you. I’m Gary.

از دیدنت خوشحال شدم. من گری هستم.

Nice to meet you, Gary.

از دیدنت خوشحالم گری.

What do you do?

چکار میکنی (چکاره ای)؟

I’m a newsreader.

من گوینده خبر هستم.

Oh yes! You’re Gary Fenton.

اوه بله! شما گری فنتون هستید.

You’re my Mum’s favorite newsreader.

شما گوینده خبری مورد علاقه ی مامانم هستید.

Here you are.

بفرمائید.

Hello, Gary. This is Julia.

سلام گری. این جولیاست.

Er, yes, I know.

آه، بله، می دونم.

Anyway, I must be off.

به هر حال، من باید تعطیل باشم (بیکار باشم و یا تعطیلی داشته باشم).

See you!

میبینمت!

He’s very nice.

اون خیلی مودبه.

Yes.

بله.

Hi. I’m home.

سلام. من خونه م.

Hello, dear. How’s your new job?

سلام عزیزم. کار جدیدت چطوره؟

Tell me a bout it.

درباره ش بهم بگو.

It’s great. Everyone’s very friendly.

عالیه. همه خیلی صمیمی و دوستانه ن (برخورد دوستانه ای دارند).

Well, almost everyone.

خب، تقریبا همه.

ادامه این مکالمه و قسمت بعدی آن را در اینجا ببینید.

لینک دانلود این فیلم بصورت کامل و با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۵٫۷ مگابایت از آپارات

لینک دانلود این فیلم بصورت کامل و با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۱۱٫۱۳ مگابایت از آپارات

لینک دانلود این فیلم بصورت کامل و با کیفیت عالی (۳۶۰P) و با حجم ۲۰٫۲۷ مگابایت از آپارات

زمان ویدیو: ۰۰:۰۶:۴۹

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

2 comments

  1. بسیار عالی. صمیمانه تشکر می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی