اشتباهات رایج ۱۹ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم “پربودن” چیزی را بیان کنیم به همراه لغت “Full” از حرف اضافه “of” استفاده می کنیم و نه از حرف اضافه “with”، و یا “from”.

بنابراین:

پر از … : 

Full with

Full from

✓     Full of

مثال:

The jar was full with (or from) oil.

The jar was full of oil.

این شیشه پر از روغن بود.

نکته:

با فعل Fill حرف اضافه with استفاده می گردد.  مثال:

Kate filled the glass with water.

 کیت لیوان را از آب پر کرد.

………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “خلاص شدن از … ” در زبان انگلیسی را به صورت

Get rid of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Get rid from

بنابراین:

خلاص شدن از …

Get rid from

✓ Get rid of

مثال:

I’ll be glad to get rid from him.

I’ll be glad to get rid of him.

من خوشحال میشم که از او خلاص بشم.

………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

فعل “Glad” در زبان انگلیسی به معنی “خوشحال شدن” می باشد و  معادل عبارت “خوشحال شدن بخاطر چیزی ” را در زبان انگلیسی با حرف اضافه “about” نشان می دهیم و نه با “with” ، و یا “from” بنابراین معادل درست عبارت “خوشحال شدن بخاطر چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

Glad about 

نشان می دهیم و نه به صورت:

Glad with

و یا

Glad from

بنابراین:

خوشحال شدن بخاطر …

Glad with

Glad from

✓ Glad about

مثال:

Francis was glad from (or with) receiving your letter.

Francis was glad about receiving your letter.

فرانسیس بخاطر دریافت نامه شما خوشحال بود.

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

10 tips to learn English faster

Even though many people think it would be hard to learn a new language, but …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی