لغت ۵ و ۶ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

شوخی – Jest – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
شوخی – Jest – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۵ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

Jest / dʒɛst / Noun & Verv

Joke; fun; mockery; thing to be laughed at; to joke; poke fun, speak or act in a facetious manner; jeer, taunt, mock, scoff, witticism; jeering or mocking remark; sport, laughing-stock, subject of a joke or mockery

 1. Though he spoke in jest, Mark was undoubtedly* giving us a message.
 2. Do not jest about matters of morality.*
 3. In some quarters,* honesty and hard work have become subjects of jest.

 

(اسم & فعل) جک، خنده، تمسخر، چیزی که باید به آن خندید، دست انداختن، مسخره کردن، لطیفه ، بذله گویى ، خوش طبعى ، گوشه کنایه ، طعنه زدن ، تمسخر کردن ، استهزاء کردن ، به بازى گرفتن ، شوخى کردن ، مزاح گفتن

 

الف) گرچه «مارک » به شوخی سخن میگفت اما بدون شک برای ما پیامی داشت.

ب) در مورد مسائل اخلاقی، شوخی نکنید.

ج) در برخی از مناطق، صداقت و سختکوشی مورد تمسخر واقع شده اند.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 

 • Though: بهرحال ، باوجود اینکه ، بهرجهت ، اگرچه ، گرچه ، هرچند با اینکه، ولو ، ولى
 • Undoubtedly: بدون شک، حتما، مطمئنا
 • Message: خبر ، پیام ، پیغام دادن ، رسالت کردن ، پیغام
 • Morality: سیرت ، اخلاقیات ، اخلاق
 • Quarter: یک چارک ، یک چهارم، ربع ، مدت سه ماه ، برزن ، اقامتگاه ، محله ، بخش ، کوى ، منطقه
 • Honesty: راستکارى ، درستکارى ، درستى ، امانت ، دیانت ، صداقت

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: اوباما همیشه ژست مسخره ای به خودش می گیره.

کدینگ۲: ژست آدم های معروف خیلی خنده دار هست.

کدینگ۳: ترامپ مسائل مهم مربوط به محیط زیست را به مسخره گرفته است.

 

میهن پرست – Patriotic – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
میهن پرست – Patriotic – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۶ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

Patriotic / patrɪˈɒtɪk,  peɪtrɪˈɒtɪk / Adjective

Loving one’s country; showing love and loyal support for one’s country, loyal to one’s country of birth, devoted to one’s country, nationalistic, loyalist, loyal; chauvinistic, jingoistic, flag-waving.

 1. It is patriotic to accept your responsibilities to your country.
 2. The patriotic attitude of the captive* led him to refuse to cooperate with the enemy.
 3. Nathan Hale ‘s patriotic statement has often been quoted:* “I regret that I have but one life to give for my country.”

 

(صفت) عاشق کشور خود نسبت به کشور خود عاشقانه و وفادارانه حمایت نشان می دهد، میهن پرست، میهن دوست

 

الف) پذیرش مسئولیت های شما در برابر کشورتان نشانه ی میهن پرستی است.

ب) نگرش میهن پرستانه ی آن زندانی منجر شد که از همکاری با دشمن خودداری کند.

ج) جمله ی میهن پرستانه ای « ناتان هیل » اغلب اینگونه نقل شده است: « افسوس میخورم که فقط یک جان دارم که برای کشورم بدهم.».

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 

 • Accept: قبول شدن ، پذیرفتن ، پسندیدن ، قبول کردن
 • Responsibility: تکلیف ، مسئولیت ، عهده ، ضمانت ، جوابگویى
 • Attitude: وضع ، حالت قرار گرفتن ، گرایش ، حالت ، هیئت ، طرز برخورد ، روش و رفتار
 • Captive: دستگیر کردن ، اسیر ، گرفتار ، دستگیر ، شیفته ، دربند، زندانی
 • Lead: منجر شدن ، رهبرى کردن ، بردن ، راهنمایى کردن ، هدایت کردن ، سوق دادن
 • Refuse: عدم پذیرش ، امتناع ، سرباز زدن ، رد کردن ، نپذیرفتن ، قبول نکردن
 • Cooperate: همیارى کردن ، باهم کار کردن ، همدستى کردن ، تشریک مساعى کردن ، اشتراک مساعى کردن ، تعاون کردن
 • Enemy: دشمن، عدو ، خصم ، دشمن کردن
 • Statement: عبارت ، ادعاء ، تصریح ، ابلاغ ، اظهاریه ، اعلام کردن ، بیان کردن توضیح دادن ، اظهار ، بیان ، حکم ، گفته
 • Quote: قیمت دادن ، نقل قول کردن ، ایراد کردن ، مظنه دادن ، نقل بیان کردن ، نشان نقل قول
 • Regret: پشیمانى ، تاسف ، افسوس خوردن ، حسرت بردن ، نادم شدن ، تاثر

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: پاتریک با یک عمل میهن پرستانه تمام داعشی ها رو از بین برد.

کدینگ۲: توی هند اگه میهن پرست نباشی پات رو تکه تکه می کنن.

………………………………………………………………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی