اشتباهات رایج ۱۲ Common Mistakes

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

فعل “Travel ” به معنی “مسافرت کردن” و “سفررفتن” است، حال اگر معادل عبارت “مسافرت کردن با وسیله خاصی” را بخواهیم در زبان انگلیسی بیان کنیم آنرا به صورت

✓ Travel by

بیان می کنیم و نه به صورت :

Travel with

بنابراین:

مسافرت کردن با …  :

✓ Travel by

Travel with

مثال:

He travelled with the train yesterday.

He travelled by train yesterday.

او دیروز با قطار به مسافرت رفت.

چند مثال درست دیگر از ترکیب اسم با حروف اضافه:

 

by train, by boat, by plane, by bike

by land, by sea, by air, by bus

in a bus / on a bus; by car / in a car, by taxi / in a taxi

on horse-back, on a donkey, on a bicycle; on foot.

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

فعل “Complain” به معنی “نالیدن” و “شکایت کردن” می باشد و اگر بخواهیم عبارت “نالیدن از دست چیزی یا کسی” را در زبان انگلیسی بیان کنیم معادل آن را به صورت

✓ Complain about

باید استفاده کنیم و نه به صورت :

Complain for

بنابراین:

نالیدن از دست چیزی یا کسی :

✓ Complain about

Complain for

مثال:

Annette complained for the weather.

Annette complained about the weather.

انت از دست هوا ناله می کرد. – آنت درباره هوا شکایت (گله) می کرد.

نکته:

نالیدن از دست بیماری را با complained of بیان می کنیم. مثال:

She complained of a sore throat.

او از دست گلودرد، ناله (شکایت یا گله) می کرد.

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

 

فعل “Compose” به معنی “ساختن” و “درست کردن” و “تشکیل دادن” است و در مورد ایجاد و ساخت آثار هنری نیز استفاده می شود. در زبان انگلیسی اگر بخواهیم عبارت “تشکیل شدن چیزی از چیز دیگری” را بیان کنیم معادل آن را به صورت

✓  Composed of

استفاده می کنیم و نه به صورت :

Composed from

بنابراین:

تشکیل شدن از … :

✓  Composed of

Composed from

مثال:

Our class is composed from thirty students.

Our class is composed of thirty students.

کلاس ما از ۳۰ دانشجو (دانش آموز) تشکیل شده است.

…………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*