خانه -> Blog -> Confusing Words 2

Confusing Words 2

Confusing Words 2

A while or Awhile?

A while: a short period of time

I will meet you in a while. These two words are never spelled together.

A While: یه مدت 

استفاده به صورت ” Awhile” اشتباهه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*