اصطلاح “برو گم شو” در زبان انگلیسی – Clear out

Clear out - برو گم شو – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
Clear out – برو گم شو – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom # 146

اصطلاح ۱۴۶:

Clear out!

برو گم شو!

در زبان فارسی در موقعیتی که کسی از دست کس دیگری بسیار ناراحت باشد و یا کسی کار بدی انجام داده باشد که نمی بایست انجام می داد از عبارت اصطلاحی “برو گم شو” استفاده می شود و شخص اول حس خود را نسبت به شخص دوم با بیان چنین عبارتی نشان می دهد که تا حدودی نشان دهنده احساس بد و یا ناراحتی شخص اول از شخص دوم به دلیل کار بدی است که مرتکب شده است. توجه کنید که این عبارت معمولا از زبان یک نفر بزرگتر به کوچکتر از خودش و یا یک شخص مافوق به زیر دست خود بیان می شود. مثلا برادر بزرگتر به برادر کوچکتر، و یا فرمانده به سرباز، و …

در زبان انگلیسی برای انتقال چنین معنا و مفهومی از فعل عبارتی “Clear out” استفاده می شود که تقریبا همان معنا و مفهوم را با خود به همراه دارد. البته این عبارت می تواند به معنای “جمع کردن ویرانه های ناشی از کاری باشد که به بدی انجام شده است” نیز باشد که باز همان مفهوم را با خود به همراه دارد.

توجه کنید که در زبان انگلیسی به جای این عبارت می توان از عبارت “Clear off” نیز استفاده کرد که باز همان معنا و مفهوم را با خود به همراه دارد. البته هر دو عبارت فوق (یعنی هم Clear out و هم  Clear off) به معنای “گم شو” ، “از جلوی چشمام گم شو” ، ” برو پی کارت” ، … می باشد. به معنی استفاده شده این عبارت در دیکشنری توجه کنید:

 Clear off: 

Move out and don’t leave anything behind; empty completely,

رفتن و چیزی را پشت سر خود جا نگذاشتن، تخلیه کردن کامل

مثال:

My landlord’s given me a week to clear out of my flat.

صاحبخانه من به من یک هفته فرصت داد تا آپارتمان خود را تخلیه کنم.

……………………………………………………

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی،  اینجا  را کلیک کند.

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی